انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: ���������� ���������� ��������������
تعداد عنوان ها: 1
روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره با نگرشی کاربردی 3777
دکتر سید علی ترابی؛ مهندس میلاد باقرصاد
350,000