انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� �������������������
تعداد عنوان ها: 1
اصول و روش‌های مستندسازی بناها و محوطه‌های تاریخی 3618
دکتر پیروز حناچی؛ دکتر محمد غلام‌نژاد؛ دکتر سعید محمود کلایه
880,000