انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������������ ������������������
تعداد عنوان ها: 2
رفتار مصرف‌کننده 3288
دکتر سیدرضا سیدجوادین؛ دکتر محمدرحیم اسفیدانی
420,000
مبانی مدیریت منابع انسانی
دکتر سیدرضا سیدجوادین
280,000