انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ������������ �����������������
تعداد عنوان ها: 4
مبانی سازه برای معماران 3205
مالکولم میلائیس؛ دکتر محمود گلابچی؛ دکتر کتایون تقی‌زاده
350,000
مصالح ساختمانی برای معماران 3895
دکتر کتایون تقی‌زاده؛ مژده تابش
1,500,000
معماری تغییر فرم‌پذیر 3968
دکتر کتایون تقی‌زاده؛ دکتر محمود گلابچی؛ خانم لادن وجدان‌زده
820,000
نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان 3204
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر کتایون تقی‌زاده؛ آقای احسان سروش‌نیا
700,000