انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ����������- �������� �������� ����������������
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت جامع فناوری و اطلاعات (دوره دوجلدی) 3632
هلموت کرچمار- پوژن ضیایی ؛ دکتر پوژن ضیایی- دکتر محمد خوانساری
400,000