انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� ����������������
تعداد عنوان ها: 2
راهنمای پالایش هوا
انجمن پالایش هوا ؛ دکتر فریده گلبابایی
24,000
محیط‌های حرارتی و انسان اثرات محیط‌های گرم، متوسط و سرد بر سلامتی، راحتی و عملکرد انسان (جلد اول) 3568
ک.سی. پارسون؛ دکتر فریده گلبابایی ؛ دکتر حمیدرضا حیدری؛ دکتر محمد حاج آقا‌زاده؛ دکتر مهدی زارع؛ دکتر فرهاد فروهرمجد
220,000