انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� �������������������������
تعداد عنوان ها: 2
مبانی و مسائل الاستواستاتیک 4508
دکتر مرتضی اسکندری‌قادی
1,700,000
مقدمه‌ای بر مکانیک محیط‌های پیوسته 3490
دکتر مرتضی اسکندری‌قادی
180,000