انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� ���������� ��������������� ����������������
تعداد عنوان ها: 3
الکترومغناطیس میدان و موج 2173
دیوید ک. چنگ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی ؛ دکتر محمد قوامی
2,200,000
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1397-1393 (جلد چهارم)
دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی ؛ دکتر محمود شاه‌آبادی؛ دکتر علی خاکی‌صدیق؛ دکتر احمد فیض‌دیزجی؛ دکتر حمید لسانی ؛ دکتر محمد یاوری
600,000
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (جلد دوم) 2462
ارنست کوه؛ چارلز دسو؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
830,000