انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ����������������
تعداد عنوان ها: 3
زمین‌شناسی برای مهندسین 2148
دکتر حسین معماریان
820,000
زمین‌شناسی مهندسی ژئوتکنیک 2268
دکتر حسین معماریان
380,000
طراحی مهندسی 3487
دکتر حسین معماریان
300,000