انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ��������
تعداد عنوان ها: 2
اصول برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها 3217
دکتر جعفر رزمی ؛ دکتر محمدمهدی لطفی
250,000
رویکرد ناب برای تولید ناب 2937
دکتر جعفر رزمی
720,000