انتشارات دانشگاه تهران
 
نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
مهندسی ژئوتکنیک خاک‌های مشکل‌آفرین 3608
دکتر حسن رحیمی؛ دکتر نادر عباسی
920,000