انتشارات دانشگاه تهران
 
کلیدواژه جستجو: زیاری
تعداد عنوان ها: 10
اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای 3011
دکتر کرامت الله زیاری
140,000
آینده‌پژوهی 3802
دکتر کرامت‌الله زیاری؛ طاها ربانی؛ دکتر رامین ساعدموچشی
400,000
برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری 3012
دکتر کرامت‌الله زیاری
130,000
تکنیک‌های برنامه‌ریزی و گردشگری 3553
دکتر کرامت‌الله زیاری- کبری سرخ کمال- رضا زیاری
250,000
دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی شهری (مبانی، الگوها، نظریه‌ها) 4428
دکتر کرامت‌اله زیاری؛ دکتر حافظ مهدنژاد
2,600,000
کلان شهرهای چند هسته‌ای3281
پیتر هال و کتی پین؛ کرامت‌الله زیاری
100,000
مدیریت توسعه منطقه‌ای با تأکید بر ایران 3778
دکتر کرامت‌الله زیاری ؛ دکتر علیرضا محمدی
180,000
نظریه شهری ارزیابی انتقادی 3062
جان رنه شورت؛ دکتر کرامت‌اله زیاری ؛ حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز
490,000
نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری 4130
دکتر کرامت‌اله زیاری ؛ سعید جوی‌زاده ؛ الناز امینی؛ سارا کاویانی‌آهنگر
380,000