انتشارات دانشگاه تهران
 
پر فروش ترین ها
تعداد عنوان ها: 20
آزمایشگاه حرکات اصلاحی 2943
دکتر رضا رجبی؛ دکتر هادی صمدی
550,000 440,000
از شار تا شهر 2304
دکتر سیدمحسن حبیبی
350,000 280,000
اکولوژی
دکتر محمدرضا اردکانی
600,000 480,000
الکترومغناطیس میدان و موج 2173
دیوید ک. چنگ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی ؛ دکتر محمد قوامی
1,500,000 1,200,000
بافت‌شناسی مقایسه‌ای 1944
دکتر ایرج پوستی؛ دکتر مسعود ادیب‌مرادی؛ دکتر افسانه فضیلی
450,000 360,000
تصمیم گیری‌های چند معیاره ( اصغر پور)
دکتر محمدجواد اصغرپور
750,000 600,000
درک رفتار سازه‌ها 2502
دکتر محمود گلابچی
700,000 560,000
رفتار مصرف‌کننده 3288
دکتر سیدرضا سیدجوادین؛ دکتر محمدرحیم اسفیدانی
420,000 336,000
سازه در معماری 2274
سالوادوری ؛ دکتر محمود گلابچی
380,000 304,000
شالوده آمایش سرزمین 2203
دکتر مجید مخدوم
150,000 120,000
فناوری‌های نوین ساختمانی 3044
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر حامد مظاهریان
400,000 320,000
گزیده منظر شهری 2399
گوردون کالن؛ منوچهر طبیبیان
100,000 80,000
مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه 1549
دکتر ابوالحسن محمدی
700,000 560,000
مصالح ساختمانی 2042
دکتر احمد حامی
450,000 360,000
معماری فرم، فضا و نظم 1998
فرانسیس دی.کی.چینگ؛ دکتر زهره قراگزلو
340,000 272,000
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (جلد اول) 2461
ارنست کوه؛ چارلز دسو؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
1,300,000 1,040,000
نظریه مدرنیته در معماری 3633
دکتر سعید حقیر؛ دکتر حامد کامل‌نیا
500,000 400,000
نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان 2649
پیر فون مایس؛ سیمون آیوازیان
200,000 160,000