تخفیف ویژه به مناسبت هفتاد و دومین سال تأسیس مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
1397-09-10

دی ماه 1397 مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران هفتاد دومین سال تأسیس خود را جشن خواهد گرفت و به مناسبت فرارسیدن این سالروز، تمامی کتب خود را تا پایان دی ماه 1397 با تخفیف پانزده درصدی به خریداران و دوستداران کتاب عرضه خواهد کرد.