برگزاری نمایشگاه کتاب علوم مهندسی و علوم پایه در پردیس دانشکده های فنی برگزار می‌شود.
1397-08-23

نمایشگاه کتاب‌های علوم مهندسی و علوم پایه مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران از تاریخ 26 لغایت 30 آبان 1397 در پردیس دانشکده ‌های فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه مجموعه کتاب‌های رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه باتخفیف ویژه در اختیار بازدید‌کنندگان و خریداران قرار خواهد گرفت.

مکان: خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، کتابخانه بنیاد قلم‌چی

زمان: 26 لغایت 30 آبان 1397

ساعت بازدید: 8:30 تا 17