فرآیند پذیرش آثار

 

فرایند پذیرش آثار در مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

 

• ایجاد حساب کاربری در سایت مؤسسه.

• ورود به حساب کاربری و ثبت کتاب از طریق لینک ثبت عنوان جدید.

بررسی و ارزیابی اولیه در هر یک از شوراهای تخصصی و در صورت تائید اولیه ارسال به داوری.

پس از مرحله ارزیابی، در شورای تخصصی درباره اثر تصمیم‌گیری نهائی می‌شود.

در صورت پذیرش اثر، ارسال متن اثر برای ویرایش.

ارسال متن ویراستاری شده به مرحله صفحه‌آرائی و طراحی جلد.

اخذ مجوزهای لازم و عقد قرارداد.

ارسال فایل اثر به مرحله تولید. (چاپ)

 

 

فرم‌های مربوط