فرآیند پذیرش آثار

 

فرایند پذیرش آثار در مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران

 

ارسال اثر از معاونت پژوهشی پردیس/دانشکده به همراه مدارک لازم به مؤسسه.

بررسی و ارزیابی اولیه در هر یک از شوراهای تخصصی و در صورت تائید اولیه ارسال به داوری.

پس از مرحله ارزیابی، در شورای تخصصی درباره اثر تصمیم‌گیری نهائی می‌شود.

در صورت پذیرش اثر، ارسال متن اثر برای ویرایش.

ارسال متن ویراستاری شده به مرحله صفحه‌آرائی و طراحی جلد.

اخذ مجوزهای لازم و عقد قرارداد.

ارسال فایل اثر به مرحله تولید. (چاپ)

 

 

فرم‌های مربوط

 

 آئین‌نامه پذیرش و نشر

شیوه‌نامه تهیه و تنظیم کتاب و مقررات ارسال کتاب به مؤسسه انتشارات

ضوابط تألیف و ترجمه

 مدارک لازم برای تحویل آثار ترجمه (به همراه سه نسخه کپی از کتاب اصلی و ترجمه فارسی آن)

 مدارک لازم برای تحویل آثار تالیف (به همراه سه نسخه کپی از کتاب تألیفی)

فرم تعهد اصالت تألیف

فرم تعهد اصالت ترجمه

کارنامه علمی صاحب اثر

فرم دلایل توجیهی ترجمه اثر

فرم دلایل توجیهی تالیف اثر

 مهم: ضروری است برای تمامی آثار، سه نسخه کپی نیز ارسال شود.