فرایند انتقال سیال در چوب 2112

نویسندگان : جان ؛ اف ؛ سو
مترجم : دکتر قنبر ابراهیمی
تعداد صفحات: 317
نوبت چاپ: 2
تاریخ انتشار: 1386
قیمت : 33,000 ریال
فایل های مرتبط
امتیاز دهی