جامعه شناسی روستایی ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی ایران 2725

موضوعات :
علوم اجتماعی
شابک: 978-9640351383
تعداد صفحات: 510
نوبت چاپ: 3
تاریخ انتشار: 1394
قیمت : 250,000 ریال
فایل های مرتبط
امتیاز دهی