تجزیه جایگاه های ژنی صفات کمی درحیوانات 2938

موضوعات :
علوم دامی
شابک: 978-9640358436
تعداد صفحات: 351
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1387
قیمت : 52,000 ریال
امتیاز دهی