تعداد عنوان ها: 15
اصول اقتصاد کشاورزی 1804
دکتر مجید کوپاهی
200,000
اصول پویایی جمعیت و کاربرد آنها 3141
آلن بریمن؛ اللهیاری ، فتاح حسینی؛ آلن بریمن؛ اللهیاری ، فتاح حسینی؛ آلن بریمن؛ اللهیاری ، فتاح حسینی؛ آلن بریمن؛ اللهیاری ، فتاح حسینی؛ آلن بریمن؛ اللهیاری؛ اللهیاری؛ اللهیاری ؛ فتاح حسینی؛ آلن بریمن؛ اللهیاری؛ فتاح حسینی
50,000
اقتصاد کشاورزی و تعاون 1883
سید مهریار صدرالاشرافی
60,000
توسعه کشاورزی عدالت محور، مبانی و سیاست‌ها 3995
دکتر حجت‌‌الله ورمزیاری؛ مصطفی بنی‌اسدی؛ دکتر خلیل کلانتری
620,000
راهنمای گام به گام مدل‌سازی معادله ساختاری 3703
دکتر حمید موحد محمدی؛ دکتر مهتاب پورآتشی
170,000
قیمت محصولات کشاورزی 3049
ویلیام جی تومک ، رابینسون؛ صفدر حسینی ، شهبازی؛ ویلیام جی تومک ، رابینسون؛ صفدر حسینی ، شهبازی؛ ویلیام جی تومک؛ رابینسون؛ صفدر حسینی؛ رابینسون؛ صفدر حسینی؛ صفدر حسینی؛ شهبازی؛ ویلیام جی تومک؛ ویلیام جی تومک؛ شهبازی
80,000
کشاورزی برای توسعه 3129
هوشنگ ایروانی ، حجت ورمزیاری؛ هوشنگ ایروانی؛ هوشنگ ایروانی؛ حجت ورمزیاری
200,000
مدیریت توسعه منابع انسانی 3687
دکتر هوشنگ ایروانی
250,000
مقدمه‌ای بر اقتصاد اکولوژیکی (بوم شناختی) 3167
مایکل کامان، زیگرید استاگل؛ دکترصالحی، دکتر سنگاچین، حبیبی
190,000
نظریه و کاربردهای فرایند تحلیل شبکه‌ای
توماس ال. ساعتی ؛ دکتر مجید عزیزی- دکتر امید حسین‌زاده- دکتر مرضیه حجاریان
180,000