موضوعات: اقتصاد
تعداد عنوان ها: 30
اسلام و اقتصاد 3619
دکتر حسن سبحانی
120,000 108,000
اقتصاد اطلاعات 3301
جعفر عبادی
70,000 63,000
اقتصاد سلامت 2901
محسن مهرآرا
60,000 54,000
اقتصاد سنجی کاربردی 2553
حمید ابریشمی ، محسن مهرآرا؛ حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ محسن مهرآرا
50,000 45,000
اقتصاد سنجی (مبانی و روش‌ها) 2501
دکتر حسین عباسی‌نژاد
150,000
اقتصادکلان جلد اول (رشد و نوسانات اقتصادی) 3370
رابرت برو- آپوستولوس سرلتیس ؛ اکبر کمیجانی- حسین توکلیان- مجتبی حائری
120,000 108,000
اقتصاد نهادی 3192
برنارد چاونس ؛ دکتر محمود متوسلی- علی نیکو نسبتی- زهرا فرضی زاده میاندهی
45,000 40,500
پول‌شویی روش‌های مقابله با آن 2892
دکتر فرهاد رهبر، فضل الله میرزاوند
55,000 49,500
پول و بانک 2349
باقر قدیری اصلی
17,500 15,750
تاریخ عقاید اقتصادی دوره دو جلدی 1511/1، 1511/2
شارل ژید؛ شارل ریست؛ کریم سنجابی
700,000 630,000
تجارت بین‌الملل (نظریه‌ها و سیاست‌ها)
دکتر ابوالقاسم مهدوی
200,000 180,000
تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد، اقتصاد خرد (جلد اول) 2158
چ.موریس،او. فیلیپس ؛ اکبر کمیجانی
180,000 162,000
تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد ( اقتصاد خرد) جلد دوم 2159
اس. چارلز موریس؛ اون. آر. فیلیپس ؛ حسن سبحانی
25,000 22,500
توسعه اقتصادی ژاپن 3666
پروفسور کمیچی اونو ؛ دکتر ناهید پوررستمی- با همکاری: شهرزاد مفتوح
180,000 162,000
توسعه مالی و رشد اقتصادی (تبیین پیوندها) 3107
آرمنداریز، آندریانووا، برگلوف، بولتن، کلسنس، دیویس، دمتریادس، هونوهان، مورداچ، گودهارت؛ ناهید پوررستمی، محمود مشهدی احمد؛ آرمنداریز، آندریانووا، برگلوف، بولتن، کلسنس، دیویس، دمتریادس، هونوهان، مورداچ، گودهارت؛ ناهید پوررستمی، محمود مشهدی احمد؛ آرمنداریز ؛ گودهارت؛ ناهید پوررستمی؛ آندریانووا؛ ناهید پوررستمی؛ برگلوف؛ آرمنداریز؛ بولتن؛ کلسنس؛ دیویس؛ دمتریادس؛ هونوهان؛ مورداچ؛ گودهارت؛ ناهید پوررستمی؛ محمود مشهدی احمد؛ آرمنداریز؛ محمود مشهدی احمد
60,000 54,000
توسعه و دموکراسی و دلالت‌های آن برای ایران 3730
دکتر جعفر عبادی- دکتر محمود متوسلی- علی نیکونسبتی
180,000 162,000
جهانی سازی 3060
علیرضا رحیمی بروجردی
150,000 135,000
جوایز نوبل اقتصاد 3291
محمود قنادان
180,000 162,000
خصوصی سازی 2788
علیرضا رحیمی بروجردی
45,000 40,500
درآمدی بر اقتصاد مسکن 3296
منصور خلیلی عراقی، احمد حسنی
120,000 108,000
کلیات علم اقتصاد 2833
محمود قنادان ؛ محمود قنادان؛ محمود قنادان؛ محمود قنادان
120,000 108,000
مبانی اقتصاد سنجی (جلد اول) 2163/1
دامودار گجراتی ؛ حمید ابریشمی
200,000 180,000