موضوعات: اقتصاد
تعداد عنوان ها: 31
اسلام و اقتصاد 3619
دکتر حسن سبحانی
150,000 127,500
اقتصاد اسلامی به مثابه یک سیستم 3955
دکتر حسن سبحانی
320,000 272,000
اقتصاد اطلاعات 3301
دکتر جعفر عبادی
70,000 59,500
اقتصاد سنجی کاربردی 2553
دکتر حمید ابریشمی ، محسن مهرآرا؛ حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا
50,000 42,500
اقتصاد سنجی (مبانی و روش‌ها) 2501
دکتر حسین عباسی‌نژاد
250,000 212,500
اقتصادکلان جلد اول (رشد و نوسانات اقتصادی) 3370
رابرت برو- آپوستولوس سرلتیس ؛ اکبر کمیجانی- حسین توکلیان- مجتبی حائری
120,000 102,000
اقتصاد نهادی 3192
برنارد چاونس ؛ دکتر محمود متوسلی- علی نیکو نسبتی- زهرا فرضی زاده میاندهی
45,000 38,250
آمار و احتمال (برای رشته‌های اقتصاد و مدیریت) 3805
دکتر محسن مهرآرا؛ دکتر سجاد برخورداری
320,000 272,000
پول‌شویی روش‌های مقابله با آن 2892
دکتر فرهاد رهبر، فضل الله میرزاوند
55,000 46,750
پول و بانک 2349
دکتر باقر قدیری اصلی
17,500 14,875
تاریخ عقاید اقتصادی دوره دو جلدی 1511/1، 1511/2
شارل ژید؛ شارل ریست؛ دکتر کریم سنجابی
700,000 595,000
تجارت بین‌الملل (نظریه‌ها و سیاست‌ها) 3628
دکتر ابوالقاسم مهدوی
200,000 170,000
تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد، اقتصاد خرد (جلد اول) 2158
چ. موریس؛ او. فیلیپس؛ دکتر اکبر کمیجانی
180,000 153,000
تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد ( اقتصاد خرد) جلد دوم 2159
اس. چارلز موریس؛ اون. آر. فیلیپس؛ دکتر حسن سبحانی
25,000 21,250
توسعه اقتصادی ژاپن 3666
پروفسور کمیچی اونو ؛ دکتر ناهید پوررستمی- با همکاری: شهرزاد مفتوح
180,000 153,000
توسعه مالی و رشد اقتصادی (تبیین پیوندها) 3107
آرمنداریز، آندریانووا، برگلوف، بولتن، کلسنس، دیویس، دمتریادس، هونوهان، مورداچ، گودهارت؛ ناهید پوررستمی، محمود مشهدی احمد؛ آرمنداریز، آندریانووا، برگلوف، بولتن، کلسنس، دیویس، دمتریادس، هونوهان، مورداچ، گودهارت؛ ناهید پوررستمی، محمود مشهدی احمد؛ آرمنداریز ؛ گودهارت؛ ناهید پوررستمی؛ آندریانووا؛ ناهید پوررستمی؛ برگلوف؛ آرمنداریز؛ بولتن؛ کلسنس؛ دیویس؛ دمتریادس؛ هونوهان؛ مورداچ؛ گودهارت؛ ناهید پوررستمی؛ محمود مشهدی احمد؛ آرمنداریز؛ محمود مشهدی احمد
60,000 51,000
توسعه و دموکراسی و دلالت‌های آن برای ایران 3730
دکتر جعفر عبادی- دکتر محمود متوسلی- علی نیکونسبتی
180,000 153,000
جهانی سازی 3060
دکتر علیرضا رحیمی بروجردی
150,000 127,500
جوایز نوبل اقتصاد 3291
دکتر محمود قنادان
180,000 153,000
خصوصی سازی 2788
دکتر علیرضا رحیمی بروجردی
45,000 38,250
درآمدی بر اقتصاد مسکن 3296
منصور خلیلی عراقی، احمد حسنی
120,000 102,000
کلیات علم اقتصاد 2833
محمود قنادان ؛ محمود قنادان؛ محمود قنادان؛ محمود قنادان
120,000 102,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه