موضوعات: اقتصاد
تعداد عنوان ها: 33
مدل‌های کلان اقتصادسنجی 3459
دکتر حمید ابریشمی ؛ ویدا ورهرامی
160,000 128,000
جهانی سازی 3060
دکتر علیرضا رحیمی بروجردی
150,000 120,000
مبانی اقتصادسنجی (جلد دوم) 2163/2
دامودار گجراتی؛ دکتر حمید ابریشمی
450,000 360,000
توسعه و دموکراسی و دلالت‌های آن برای ایران 3730
دکتر جعفر عبادی؛ دکتر محمود متوسلی؛ علی نیکونسبتی
410,000
اقتصاد اسلامی به مثابه یک سیستم 3955
دکتر حسن سبحانی
320,000 256,000
جوایز نوبل اقتصاد 3291
دکتر محمود قنادان
180,000 144,000
درآمدی بر اقتصاد مسکن 3296
دکتر منصور خلیلی‌عراقی؛ احمد حسنی
310,000 248,000
اقتصادکلان جلد اول (رشد و نوسانات اقتصادی) 3370
رابرت برو- آپوستولوس سرلتیس ؛ اکبر کمیجانی- حسین توکلیان- مجتبی حائری
120,000 96,000
پول‌شویی روش‌های مقابله با آن 2892
دکتر فرهاد رهبر، فضل الله میرزاوند
55,000 44,000
تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد، اقتصاد خرد (جلد اول) 2158
چ. موریس؛ او. فیلیپس؛ دکتر اکبر کمیجانی
180,000 144,000
اقتصاد نهادی 3192
برنارد چاونس ؛ دکتر محمود متوسلی- علی نیکو نسبتی- زهرا فرضی زاده میاندهی
45,000 36,000
پول و بانک 2349
دکتر باقر قدیری اصلی
17,500 14,000
تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد ( اقتصاد خرد) جلد دوم 2159
اس. چارلز موریس؛ اون. آر. فیلیپس؛ دکتر حسن سبحانی
25,000 20,000
آمار و احتمال (برای رشته‌های اقتصاد و مدیریت) 3805
دکتر محسن مهرآرا؛ دکتر سجاد برخورداری
320,000 256,000
معیارهای دخالت دولت در اقتصاد (اقتصاد بخش عمومی) 3328
فرهاد رهبر، ناهید پوررستمی
160,000 128,000
خصوصی سازی 2788
دکتر علیرضا رحیمی بروجردی
45,000 36,000
کلیات علم اقتصاد 2833
محمود قنادان ؛ محمود قنادان؛ محمود قنادان؛ محمود قنادان
120,000 96,000
توسعه اقتصادی ژاپن 3666
پروفسور کمیچی اونو ؛ دکتر ناهید پوررستمی- با همکاری: شهرزاد مفتوح
180,000 144,000
تاریخ عقاید اقتصادی دوره دو جلدی 1511/1، 1511/2
شارل ژید؛ شارل ریست؛ دکتر کریم سنجابی
700,000 560,000
اقتصاد اطلاعات 3301
دکتر جعفر عبادی
70,000 56,000
تجارت بین‌الملل (نظریه‌ها و سیاست‌ها) 3628
دکتر ابوالقاسم مهدوی
200,000 160,000
اقتصاد سلامت 2901
دکتر محسن مهرآرا
350,000 280,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه