تعداد عنوان ها: 31
مبانی اقتصاد سنجی (جلد اول) 2163/1
دامودار گجراتی؛ دکتر حمید ابریشمی
260,000
مبانی اقتصادسنجی (جلد دوم) 2163/2
دامودار گجراتی؛ دکتر حمید ابریشمی
450,000
مدل‌های کلان اقتصادسنجی 3459
دکتر حمید ابریشمی ؛ ویدا ورهرامی
160,000
مسائل و کاربردهای تئوری مصرف در اقتصاد خرد 2039
دکتر مجید احمدیان؛ دکتر جعفر عبادی
4,150
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه