تعداد عنوان ها: 8
ادغام داده‌ها در سنجش از دور مفاهیم و روش‌ها 3316
دکتر فرهاد صمدزادگان- فاطمه طبیب محمودی- بهناز بیگدلی
180,000 162,000
پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور 3032 (همراه CD)
پاول ام می تر ؛ دکتر جلال امینی
300,000 270,000
فتو گرامتری تحلیلی 2748
جلال امینی
180,000 162,000
محاسبات سرشکنی (همراه با لوح فشرده) 3258
چارلز دی قیلانی،پاول آر. ولف ؛ دکتر محمد علی شریفی، دکتر سعید فرزانه، دکتر سلیم معصومی، دکتر سید محمد حسن تفرشیها
240,000 216,000
موجک ها باکاربرد در ژئودزی و ژئودینامیک 2991
ولفگانگ کلر؛ عبدالرضا صفری، محمدعلی شریفی؛ عبدالرضا صفری؛ عبدالرضا صفری؛ محمدعلی شریفی؛ محمدعلی شریفی
57,000 51,300
نقشه برداری برای مهندسان عمران و معماری 2589
گلهاوس وکولوش؛ حسین ایرانی
40,000 36,000
نقشه‌برداری مقدماتی (توپوگرافی) 1186
قدرت الله تمدنی
240,000 216,000
هوش جمعی محاسباتی مبانی و کاربردها 3244
فرهاد صمدزادگان، امین علیزاده نایینی
75,000 67,500