تعداد عنوان ها: 49
قواعد روش جامعه‌شناسی 1533
امیل دورکیک ؛ دکتر علی محمد کاردان
65,000
فرهنگ و زیست 2497
اصغر عسکری خانقاه
15,000
انگلیسی کاربردی برای دانشجویان جامعه‌شناسی اسلامی 3663
دکتر مهیار گنجابی- دکتر غلامرضا جمشیدیها
70,000
رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی 2637
ارل رابینگتن؛ مارتین واینبرگ؛ دکتر رحمت‌اله صدیق سروستانی
200,000
روش رهایی بخش مطالعات زنان و پژوهش اجتماعی 2775
مارجوری ال دوالت؛ هوشنگ نایبی
23,000
هراس بنیادین اروپا مداری و ظهور اسلام‌گرایی 2454
بابی اس. سعید؛ دکتر غلامرضا جمشیدیها؛ دکتر موسی عنبری
290,000
توسعه روستایی اولویت بخشی به فقرای روستایی 2329
رابرت چمبرز؛ دکتر مصطفی ازکیا
200,000
جامعه‌شناسی محیط‌زیست 3395
جان هانیگان؛ موسی عنبری؛ انور محمدی؛ میلاد رستمی
180,000
پیدایش نظریه های جامعه شناسی 2669
دکتر غلامرضا جمشیدیها
25,000
سیاست اجتماعی بنیان‌های مفهومی و نظری 3567
دکتر غلامرضا غفاری ؛ دکتر کرم حبیب‌پورگتابی
250,000
سنت جامعه‌شناسی 3542
رابرت الکساندر نیسبت؛ دکتر سعید حاجی‌ناصری؛ فرید حسینی‌مرام
350,000
جامعه سیاسی اسلامی مبانی فقهی و تاریخی 2473
آیت الله شیخ محمد مهدی شمس الدین؛ دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی
17,000
درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی 2746
دانکن کرامر؛ دکتر یحیی علی‌بابایی؛ دکتر امیر ملکی
160,000
گفتمان‌ها و خانواده ایرانی 3781
دکتر سهیلا صادقی‌فسایی؛ دکتر ایمان عرفان‌منش
110,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه