تعداد عنوان ها: 28
آزمایشگاه حرکات اصلاحی 2943
دکتر رضا رجبی- دکتر هادی صمدی
150,000 135,000
اصول آموزش کشتی 2453
محمود گودرزی- سید رفوگر
11,000 9,900
اصول و فلسفه تربیت بدنی
محمدنبوی،احمدحقدوست
120,000 108,000
آناتومی حرکتی در ورزش‌ها 2579
یورگن واینک؛ گودرزی ؛ نیکبخت
24,000 21,600
بیومکانیک فنون ورزشی (جلد اول) 2277
پروفسور جیمز جی هی ؛ دکتر مهدی نمازی‌زاده
100,000 90,000
تغذیه ورزشکاران 2829
محمود گودرزی
140,000 126,000
حرکت درمانی 3228
محمد حسین علیزاده ، رضا رجبی ، مهدی قیطاسی ، هومن مینو نژاد
80,000 72,000
درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش 3531
مجتبی امیری، رسول نوروزی سیدحسینی
300,000 270,000
دو، پرش، پرتاب 3538
هارالد مولر، ولف گنگ ریتزدورف ؛ داود حومنیان، بیژن شادمهر
120,000 108,000
رشد، نمو و تغذیه پیش از تولد تا بلوغ 3577
دکتر محمود شیخ- محمدرضا اشتری- پریوش عباسی شهبا
120,000 108,000
رشد و تکامل حرکتی 3738
دکتر رسول حمایت‌طلب
180,000
روان‌‌شناسی توان‌بخشی و آسیب‌های ورزشی 3757
دکتر حسن غرایاق‌زندی- الهام دهقانی
180,000 162,000
روان‌شناسی ورزشی 3213
برایتون دبیلوبریور ؛ مهدی شهبازی-شهزادطهماسبی بروجنی
150,000 135,000
روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی 3649
منیگ لی- برندا پیتز- جروم کوارترمان ؛ دکتر حسن اسدی- دکتر احمد‌علی آصفی
300,000 270,000
زبان تخصصی تربیت‌بدنی 3065
دکتر حسن اسدی- دکتر نوشین اصفهانی- مریم مهدی‌زاده باغبانی
120,000 108,000
فیزیولوژی کاربردی بدمینتون 3210
دکتر محمدرضاکردی-ابراهیم متشرعی-سیدبهادر زکی‌زاده
80,000 72,000
فیزیولوژی ورزش جلد اول 1981
فاکس .ماتیوس /خالدان؛ خالد ان؛ فاکس .ماتیوس /خالدان؛ خالد ان؛ فاکس .ماتیوس /خالدان؛ خالد ان؛ خالد ان؛ فاکس .ماتیوس /خالدان
200,000 180,000
فیزیولوژی ورزش جلد دوم 1981/2
ادوارد.فاکس-دونالد ک.ماتیوس؛ اصغرخالدان
90,000 81,000
مدیریت اماکن تأسیسات و تجهیزات ورزشی 3026
دکتر مجید جلالی فراهانی
120,000 108,000
مدیریت اماکن ورزشی 3035
گیل فرد؛ حسین اسدی ، کیوان شعبانی مقدم ، نوشین اصفهانی؛ حسین اسدی؛ حسین اسدی؛ کیوان شعبانی مقدم؛ نوشین اصفهانی؛ نوشین اصفهانی
160,000 144,000
مدیریت ایمنی و امنیت اماکن و رویدادهای ورزشی 3470
دکتر مجید جلالی فراهانی
160,000 144,000
مدیریت اوقات فراغت ورزش‌های تفریحی 2922
دکتر مجید جلالی فراهانی
90,000 81,000