تعداد عنوان ها: 36
آزمایشگاه حرکات اصلاحی 2943
دکتر رضا رجبی- دکتر هادی صمدی
330,000
آناتومی حرکتی در ورزش‌ها 2579
یورگن واینک؛ گودرزی ؛ نیکبخت
24,000
مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی 3226
دکتر مجید جلالی‌فراهانی؛ دکتر ابراهیم علی دوست قهفرخی
440,000
جهانی‌شدن، ورزش و قدرت نرم، گردشگری ورزشی 3833
دکتر مجید جلالی‌فراهانی
220,000
مبانی قلب‌شناسی ورزشی (ارزیابی، مدیریت و موردپژوهی) 4035/ Sports Cardiology Essentials
کریستین ایو لاولس؛ دکتر رضا نوری؛ دکتر راحله سلطانی؛ دکتر محمدمهدی رفیعی
600,000
اصول آموزش کشتی 2453
محمود گودرزی- سید رفوگر
11,000
فیزیولوژی ورزش جلد اول 1981
فاکس .ماتیوس /خالدان؛ خالد ان؛ فاکس .ماتیوس /خالدان؛ خالد ان؛ فاکس .ماتیوس /خالدان؛ خالد ان؛ خالد ان؛ فاکس .ماتیوس /خالدان
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه