تعداد عنوان ها: 28
استراتژی کسب و کار بین‌الملل در کشور بازارهای نو ظهور رویکرد شبکه نهادی 3492
پروفسور هانس جانسون ؛ دکتر مهران رضوانی- مجتبی صفی‌پور رشوانلو
180,000
تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم افزار atlas.ti 3591
دکتر مرتضی اکبری، فاطمه السادات غفوریان
180,000
خلاقیت در کسب وکار برطرف کردن موانع نامرئی
آرتور گوگاتس، روبن موندکار؛ دکتر منوچهر انصاری ،دکترمحمود رضایی، مریم درویش، مهرداد یاسایی
60,000
کارآفرینی برای همه 3261
جهانگیر ید الهی فارسی
70,000
کارآفرینی بین المللی 3564
مهران رضوانی -سید مهدی موسوی نژاد
180,000
کارآفرینی تطبیقی 3507
دی. هیو ویتاکر، پی. پایوسیر، اس. موموس، تی. موریشیتا، تی. کوئینس و جی. هیگوچی ؛ دکتر سید مصطفی رضوی، نگین فلاح حقیقی، مرتضی جعفرزاده
200,000
کارآفرینی در سازمان‌های دولتی
دکتر سید محمد مقیمی
50,000
کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی
دکتر سید محمد مقیمی
36,000
کارآفرینی رویکردی روان شناختی 3522
مارتین لاکس،ماریونا لاگونا ؛ دکتر سید مصطفی رضوی، مصطفی علی میری،سیروس مقصودی
150,000
کارآفرینی سازمانی از نظریه تا عمل 3644
محمود احمدپور داریانی؛ آصف کریمی
270,000
کارآفرینی سازمانی نحوه ایجاد روحیه کارآفرینی موثر در کل سازمان 3627
رابرت دی.هیسریچ،کلودین کرنی؛ آرش خلیلی نصر،حجت طیران؛ رابرت دی.هیسریچ،کلودین کرنی؛ آرش خلیلی نصر،حجت طیران؛ رابرت دی.هیسریچ؛ کلودین کرنی؛ آرش خلیلی نصر؛ کلودین کرنی؛ آرش خلیلی نصر؛ آرش خلیلی نصر؛ حجت طیران؛ رابرت دی.هیسریچ؛ رابرت دی.هیسریچ؛ حجت طیران؛ کلودین کرنی؛ حجت طیران
150,000
کارآفرینی‌گرایی در دانشگاه‌ها و اقتصاد دانش 3404
مایکل شاتوک ؛ سید مصطفی رضوی، مصطفی علی میری
120,000
کارآفرینی ( مفاهیم نظریه ها مدل ها و کاربردها)
علی اکبر فرهنگی، حسین صفرزاده؛ علی اکبر فرهنگی؛ علی اکبر فرهنگی؛ حسین صفرزاده؛ حسین صفرزاده
60,000
مادران کار ( نخستین راهنمای جامع زنان کارآفرین)
رضا یادگاری، مهشید سنایی فرد؛ رضا یادگاری؛ رضا یادگاری؛ مهشید سنایی فرد
28,000
مباحثی نوین در تأمین مالی کارآفرینی 3736
دکتر هستی چیت‌سازان
200,000
مدیریت فرایند کسب و کار ( رهنمون های عملی برای پیاده سازی موفق) 3482
جان جستن، یوهان نلیس؛ نسترن حاجی حیدری، اکرم شفیعی؛ جان جستن، یوهان نلیس؛ نسترن حاجی حیدری، اکرم شفیعی؛ جان جستن؛ یوهان نلیس؛ نسترن حاجی حیدری؛ یوهان نلیس؛ نسترن حاجی حیدری؛ نسترن حاجی حیدری؛ اکرم شفیعی؛ جان جستن؛ جان جستن؛ اکرم شفیعی
220,000
مدیریت نوآوری و محصول 3737
دکتر مرتضی اکبری- امین ذره‌پرور شجاع- الهام ذره‌پرور شجاع
250,000
مدل کسب و کار؛ از مفاهیم تا اجرا 3581
دکتر نسترن حاجی حیدری- عاطفه‌السادات حسینی‌کیا
150,000
مقدمه‌ای بر کسب و کار 3582
دیوید دوسو، داگلاس ویلسون ؛ دکتر رضا محمد کاظمی، سارا سهیلی
140,000
نظام نو آوری 3223
دکتر سید مصطفی رضوی- دکتر مرتضی اکبری
170,000
نظریه مغز قلب نگاهی نوین به نقش قلب در کیفیت شهود کارآفرینان 3372
رولین مک کارتی، مایک آتکینسون، دانا تومازینو، ریمون بردلی ؛ دکتر محمدرضا زالی، سعید رضایی طرقی، فاطمه عیوضی، فرزانه عبد اله زاده
100,000