تعداد عنوان ها: 61
مسئولیت اجتماعی شرکتی (رویکردی جامع) 3731
دکتر محمدعلی شاه‌حسینی- سعید عربلوی مقدم
200,000
مطالعات شهروندی
دکتر عباس نرگسیان
120,000
مورد کاوی‌های مدیریت رفتار سازمانی 3852
دکتر علی پیران‌نژاد
200,000
مؤسسات و فناوری ( راهبردهای بهترین عملکرد) 2578
هوارد راش؛ دکتر صادق واعظ زاده؛ مایکل هابدی؛ رابین موری؛ جان بسنت؛ اریک آرنولد
16,000
نظام پیشنهادها در سازمان 2962
دکتر حسین خنیفر؛ حسن زارعی‌متین؛ حبیب‌الله خداپرست
220,000
نظریه‌پردازان و مشاهیر مدیریت
دکتر علی‌اکبر فرهنگی
60,000
نظریه‌های مالی نوین 3631
رابرت هاگن ؛ دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی- دکتر شهاب‌الدین شمس- دکتر هستی چیت‌سازان
150,000
نگاهی نو به حاکمیت شرکتی 3723
دکتر محمدعلی شاه‌حسینی- محمدهادی رنجبر
140,000
نهادهای مالی 3410
دکتر رضا راعی، دکتر رضا عیوض‌لو، امیررضا خسروی
160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه