تعداد عنوان ها: 99
آب و هواشناسی پزشکی 3643
دکتر حسین محمدی
280,000 238,000
آب و هواشناسی شهری 3236
دکتر حسین محمدی
50,000 42,500
آب و هواشناسی کاربردی 2778
دکتر حسین محمدی
120,000 102,000
آب و هواشناسی کشاورزی ( اصول و کاربردهای مطالعات آب و هوا در کشاورزی) 3031
هارپال اس. ماوی- گرائم جی. تاپر ؛ دکتر حسین محمدی
65,000 55,250
آب و هواشناسی مناطق خشک 3237
دکتر حسین محمدی
70,000 59,500
اقلیم‌شناسی 1969
دکتر ابراهیم جعفرپور
105,000 89,250
اکوژئومورفولوژی و حقوق رودخانه 3025
دکتر ابراهیم مقیمی
45,000 38,250
اکوسیستم‌های طبیعی (جلد اول) عمومی 3033
دکتر پرویز کردوانی
140,000 119,000
پیشرفت‌هایی در سنجش از دور زیست‌محیطی 3776
کیهائو ونگ؛ دکتر سید کاظم علوی‌پناه؛ دکتر سارا عطارچی؛ مهندس لیدا صادقی؛ مهندس هانیه‌ سادات میرشاه وندی؛ دکتر حمیده امینی؛ مهندس مریم امامی‌جعفری
370,000 314,500
تغییر اقلیم و مدل‌های اقلیمی 3748
دکتر حسین محمدی ؛ فاطمه ربانی؛ ابراهیم امیری
150,000 127,500
تکنیک‌های برنامه‌ریزی و گردشگری 3553
دکتر کرامت‌الله زیاری- کبری سرخ کمال- رضا زیاری
250,000 212,500
تمرکزگرایی و تمرکززدایی در ایران 3829
دکتر محمدباقر قالیباف
190,000 161,500
توسعه روستایی اصول و عملیات 3068
مالکولم جی موزلی؛ مجتبی قدیری معصوم، آییژ عزمی؛ مالکولم جی موزلی؛ مجتبی قدیری معصوم، آییژ عزمی؛ مالکولم جی موزلی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مالکولم جی.موزلی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ آییژ عزمی؛ مالکولم جی موزلی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مالکولم جی موزلی؛ آییژ عزمی؛ آییژ عزمی
42,000 35,700
توسعه گردشگری روستایی 2954
دکتر محمدرضا رضوانی
200,000 170,000
توسعه و صنعتی سازی روستا (نظریه ها،روشها و راهبردهای توسعه صنعتی) 3184
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی،علی اکبر نجفی کانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ علی اکبر نجفی کانی
50,000 42,500
توسعه و کشاورزی پایدار (از دیدگاه اقتصاد روستایی) 3057
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی ، ابراهیم شمسایی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ دکتر ابراهیم شمسایی؛ ابراهیم شمسایی
100,000 85,000
جغرافیای آبها 1761
دکتر جمشید جداری عیوضی
32,000 27,200
جغرافیا- اقتصاد و جهانی شدن و الگوهای تاثیر گذار 3596
دکتر کیومرث یزدان‌پناه درو
160,000 136,000
جغرافیای تاریخی خلیج‌فارس 1492
دکتر پیروز مجتهد‌زاده
100,000 85,000
جغرافیای جمعیت ایران 4001
دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ دکتر حسنعلی فرجی سبکبار؛ دکتر مهدی چراغی
300,000 255,000
جغرافیا چیست؟ 3460
دکتر حسین محمدی
150,000 127,500
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه