تعداد عنوان ها: 108
جغرافیای جمعیت ایران 4001
دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ دکتر حسنعلی فرجی سبکبار؛ دکتر مهدی چراغی
360,000
خشکسالی و راه‌های مقابله با آن 2525
دکتر پرویز کردوانی
180,000
ریاضیات بنیادی برای مجموعه علوم زمین 3598
دکتر آرا تومانیان، مگردیچ تومانیان
120,000
فرسایش توده‌ای سواحل رودخانه‌ها (فرایندها و سازوکارها) 3660
دکتر امیر صمدی- دکتر ابراهیم امیری تکلدانی
250,000
ژئومرفولوژی ( ژئومورفولوژی اقلیمی) جلد دوم 2074
روژه کک؛ فرج الله محمودی؛ روژه کک؛ فرج الله محمودی؛ روژه کک؛ فرج الله محمودی؛ فرج الله محمودی؛ روژه کک
63,000
قلمرو و فلسفه جغرافیا 2789
دکتر احمد پور احمد
170,000
فرسایش بادی و کنترل آن 2418
دکتر حسینقلی رفاهی
70,000
فرایند های رودخانه ای 2913
م س یالین، ا م فریراداسیلوا؛ محمدحسین امید، علیرضا حبیب زاده؛ م س یالین، ا م فریراداسیلوا؛ محمدحسین امید، علیرضا حبیب زاده؛ ا م فریراداسیلوا؛ م. س. یالین؛ ا م فریراداسیلوا؛ محمدحسین امید؛ محمدحسین امید؛ ا. م. فریراداسیلوا؛ علیرضا حبیب زاده؛ م س یالین؛ م س یالین؛ علیرضا حبیب زاده
55,000
منابع و مسائل آب در ایران (جلد اول) 2029
دکتر پرویز کردوانی
80,000
ژئوهیدرولوژی 2102
دکتر پرویز کردوانی
270,000
سنجش از دور شوری خاک 3369
گریسیلا مترنیچ- جی آلفرد زینک ؛ دکتر سید کاظم علوی‌پناه- دکتر حمیدرضا متین‌فر- دکتر هادی عبدالعظیمی
320,000
اقلیم‌شناسی 1969
دکتر ابراهیم جعفرپور
105,000
آب و هواشناسی پزشکی 3643
دکتر حسین محمدی
280,000
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 3116
آ. م. چاندرا- س. ک. گوش ؛ دکتر سید کاظم علوی‌پناه- مسلم مدنی
120,000
آب و هواشناسی شهری 3236
دکتر حسین محمدی
50,000
توسعه و صنعتی سازی روستا (نظریه ها،روشها و راهبردهای توسعه صنعتی) 3184
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی،علی اکبر نجفی کانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ علی اکبر نجفی کانی
50,000
محیط‌زیست و سیاست اجتماعی 2935
مایکل کهیل ؛ دکتر حسین حاتمی نژاد، دکتر سهراب امیریان
100,000
ژئومورفولوژی شهری 2771
دکتر ابراهیم مقیمی
85,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه