تعداد عنوان ها: 89
احتیاجات انرژی و پروتئین در نشخوارکنندگان 2581
آلدرمن کاتریل ؛ دکتر احمد افضل‌زاده- محمدجواد سیف دواتی
14,000
آسیب‌شناسی بیماری‌های پرندگان زینتی 3549
رابرت اشمیت- دروری ریویل- دیوید فلن ؛ دکتر فرهنگ ساسانی- جمشید رزم یار
260,000
اصول ایمنی و کیفیت در فرآورده‌های ماهیان 3415
آلن برمنر ؛ مهدی سلطانی، افشین آخوند زاده بستی، نسرین چوبکار، لاله رومیانی، منصوره قائنی، سپیده عباس زاده، فرود یدالهی
230,000
اصول بهداشت گوشت و کشتارگاههای دامی 3168
آخوندزاده، حاجی محمدی؛ آخوندزاده ؛ حاجی محمدی
35,000
اصول بهداشت موادغذایی 2208
نوردهررکنی
80,000
اصول پرورش طیور 1193
مراد علی زهری
220,000
اصول جراحی و هوشبری دامپزشکی 2791
جلال بختیاری، داود شریفی؛ جلال بختیاری؛ داود شریفی؛ داود شریفی
90,000
اصول کالبدگشایی و نمونه‌برداری 2654
دکتر فرهنگ ساسانی
120,000
اصول معاینه دستگاه گوارش و اعصاب در نشخوار کنندگان 2328
محمدقلی نادعلیان، فریدون نورمحمدزاده، عباسعلی اطمینانی
46,000
اطلس آندوسکوپی اسب 3797
ناتان اسلوویس؛ دکتر محمدرضا مخبر دزفولی؛ دکتر حمید توانایی‌منش؛ دکتر سیروس صادقیان چالشتری
900,000
اطلس بافت‌شناسی ماهی 3381
فرانک جنتن، ادی تروینگه، آندره دانگای ؛ دکتر حسینعلی ابراهیم زاده موسوی، هومن رحمتی هولاسو، سارا شکرپور
450,000
اطلس جدید بیماری های ماهیان زینتی گرمسیری و استخری 3259
حسینعلی ابراهیم زاده موسوی، هومن رحمتی هولاسو؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ هومن رحمتی هولاسو
400,000
اطلس رادیولوژی پرندگان 3752
دکتر محمد ملازم- دکتر یاسمین والی
120,000
اطلس کاربردی اولتراسونوگرافی تولیدمثلی نشخوارکنندگان و شترسانان 3241
لوک دکوتو، جیل کالوتن، جوانی نیمی؛ دکتر پرویز تاجیک، دکتر پیمان رحیمی‌فیلی، دکتر محسن اسلامی
160,000
التیام زخم دردام های بزرگ (هیستوپاتولوژیومدیریت جراحی) 3022
ایرج نوروزیان ،؛ ایرج نوروزیان؛ هستی آذر آباد؛ هستی آذر آباد؛ علی نصیریان؛ سید مهدی قمصری
155,000
آلرژی های قارچی 2902
علیرضا خسروی ، حجت اله شکری؛ علیرضا خسروی؛ حجت اله شکری
27,000
ایمنی شناسی دامپزشکی 2661
ایان تیزارد ؛ دکتر محمدرضا محزونیه- دکتر محمد ربانی
600,000
ایمنی‌شناسی دامپزشکی 3698
مایکل ج. دی؛ رونالد شولتز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ محمدحسن متدین؛ محمدمهدی رنجبر؛ محمد خسروی؛ عاطفه اسماعیل‌نژاد
680,000
آناتومی کنشی و فیزیولوژی حیوانات اهلی 3739
ویلیام او. ریس ؛ دکتر آرمین توحیدی- مهدی انصاری- ملک شاکری- فرهاد صمدیان
500,000
آناتومی مقایسه‌ای دستگاه تنفس در پستانداران 2849
محمدحسین توحیدی پور، بیژن رادمهر؛ محمدحسین توحیدی پور؛ بیژن رادمهر
55,000
انتقال رویان در مادیان 3789
پاتریک مک کیو؛ ادوارد اسکوایرز؛ دکتر فرامرز قراگوزلو؛ دکتر نوید سرانجام؛ دکتر سعیده فروتن
500,000
انگل شناسی دامپزشکی کرم های گرد و پهن 3092
سید حسین حسینی، بهنام مشکی؛ سید حسین حسینی؛ بهنام مشکی؛ بهنام مشکی
200,000
اولتراسونوگرافی ماهیان خاویاری برای شناسایی جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی 3230
دکتر علیرضا وجهی، دکتر مجید مسعودی‌فرد، دکتر مهدی مقیم ، عباس وشکینی، امید زهتاب‌ور
80,000
بافت‌شناسی طیور 2807
مریم رضائیان
100,000