موضوعات: زبان و ادبیات عربی
تعداد عنوان ها: 31
آشنایی‌زدایی از منظر پژوهش‌های سبک شناختی 3656
دکتر احمد محمد ویس ؛ دکتر شهریار نیازی- دکتر سعدالله همایونی
100,000 85,000
اصول الصرف 634
علی‌اکبر شهابی
15,500 13,175
اصول النحو 578
دکتر علی اکبر شهابی
18,500 15,725
امثال و حکم 2016
محمد بن ابی بکر عبدالقادر رازی
200,000 170,000
آموزش لهجه عراقی 3655
دکتر یاسین الخاصی؛ دکتر عدنان طهماسبی؛ دکتر سعدالله همایونی؛ خانم نجمه محیایی
300,000 255,000
تحفه الامثال 3533
نظام العلما محمدرفیع؛ دکتر به اهتمام مجید جهانی؛ نظام العلما محمدرفیع؛ به اهتمام مجید جهانی؛ نظام العلما محمدرفیع؛ به اهتمام مجید جهانی؛ نظام العلما محمدرفیع؛ به اهتمام مجید جهانی؛ به اهتمام مجید جهانی
50,000 42,500
ترجمه ، شرح و تحقیق اشعار المجانی و الحدیثه (جلد پنجم) 3420
دکتر ابوالحسن امین مقدسی؛ دکتر عبدالوحید نویدی
220,000 187,000
ترجمه شرح و تحلیل علویات دیوان سید حمیری 3515
دکتر عزت ملا ابراهیمی روح الله صیادی نژاد؛ عزت ملا ابراهیمی؛ دکتر روح الله صیادی نژاد؛ روح الله صیادی نژاد
220,000 187,000
خزینه الامثال 2467
احمد مجاهد
58,000 49,300
درس اللغة و الادب (الجزء الاول) 295/1
دکتر محمد محمدی
80,000 68,000
رمان پایداری فلسطین 3440
آزاد مونسی، عزت ملاابراهیمی
100,000 85,000
روش‌شناسی پژوهش‌های زبان‌شناختی ( با تکیه بر زبان عربی) 3412
دکتر نعمة رحیم العزاوی ؛ دکتر جواد اصغری
140,000 119,000
زبان شناسی زایشی گشتاری دستور زبان عربی( جمله ساده) 2878
میشل زکریا؛ دکتر شهریار نیازی؛ دکتر مهین حاجی زاده
25,000 21,250
شرح فارسی کافیه ابن حاجب 3962 Persian Description of Kafie Ibn Hajib
محمدهادی بن محمد صالح مازندرانی ؛ دکتر محمدحسن فوادیان ؛ جلیل حاجی‌پور طالبی
500,000 425,000
شرح گزیده دیوان متنبی 2680
دکتر غلامعباس رضایی دری؛ محمد حسن حسن زاده نیری؛ دکتر محمد حسن حسن زاده نیری
200,000 170,000
شعر عاشورایی 3878
علی کاظم المصلاوی؛ دکتر ناصر قاسمی؛ سیده نرجس حسینی
180,000 153,000
شعر معاصر فلسطین (از آغاز تا اشغال) 3904
دکتر عزت ملاابراهیمی
120,000 102,000
فرهنگ جامع تطبیقی مثل‌ها و حکمت‌ها؛ عربی- فارسی 3139
دکتر ابوالفضل رضایی؛ دکتر عبدالحسین فقهی
670,000 569,500
فرهنگ‌نگاری در زبان عربی (از نظریه تا کاربرد) 3907
دکتر علی القاسمی؛ دکتر علی‌اکبر فراتی؛ معصومه ابوالحسنی
210,000 178,500
کتاب منتهی الارب فی لغة العرب جلد اول 2936
عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری شیرازی؛ محمد حسین فؤادیان علیرضا حاجیان نژاد؛ محمد حسین فؤادیان .علیرضا حاجیان نژاد؛ عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری شیرازی؛ محمد حسین فؤادیان علیرضا حاجیان نژاد؛ عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری شیرازی؛ محمد حسین فؤادیان علیرضا حاجیان نژاد؛ محمد حسین فؤادیان علیرضا حاجیان نژاد؛ عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری شیرازی؛ محمد حسین فؤادیان علیرضا حاجیان نژاد؛ عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری شیرازی
150,000 127,500
کتاب منتهی الارب فی لغه العرب (جلد دوم ) د-ص 3442
عبدالرحیم عبد الکریم صفی پوری شیرازی ؛ دکتر محمد حسن فوادیان، علیرضا حاجیان‌نژاد
500,000 425,000
کتابنامه پایان نامه های زبان و ادبیات عربی در سراسر کشور 3273
غلام عباس رضایی هفتادری؛ دکتر غلام عباس رضایی هفتادری، رقیه اسماعیلی کرکشه؛ غلام عباس رضایی هفتادری؛ رقیه اسماعیلی کرکشه
100,000 85,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه