تعداد عنوان ها: 21
آشنایی‌زدایی از منظر پژوهش‌های سبک شناختی 3656
دکتر احمد محمد ویس ؛ دکتر شهریار نیازی- دکتر سعدالله همایونی
100,000
اصول الصرف 634
علی‌اکبر شهابی
15,500
اصول النحو 578
دکتر علی اکبر شهابی
18,500
امثال و حکم 2016
محمد بن ابی بکر عبدالقادر رازی
200,000
آموزش لهجه عراقی 3655
دکتر یاسین الخاصی؛ دکتر عدنان طهماسبی؛ دکتر سعدالله همایونی؛ خانم نجمه محیایی
260,000
تحفه الامثال 3533
نظام العلما محمدرفیع؛ دکتر به اهتمام مجید جهانی؛ نظام العلما محمدرفیع؛ به اهتمام مجید جهانی؛ نظام العلما محمدرفیع؛ به اهتمام مجید جهانی؛ نظام العلما محمدرفیع؛ به اهتمام مجید جهانی؛ به اهتمام مجید جهانی
50,000
ترجمه ، شرح و تحقیق اشعار المجانی و الحدیثه (جلد پنجم) 3420
دکتر ابوالحسن امین مقدسی؛ دکتر عبدالوحید نویدی
220,000
ترجمه شرح و تحلیل علویات دیوان سید حمیری 3515
دکتر عزت ملا ابراهیمی روح الله صیادی نژاد؛ عزت ملا ابراهیمی؛ دکتر روح الله صیادی نژاد؛ روح الله صیادی نژاد
220,000
خزینه الامثال 2467
احمد مجاهد
58,000
رمان پایداری فلسطین 3440
آزاد مونسی، عزت ملاابراهیمی
100,000
روش‌شناسی پژوهش‌های زبان‌شناختی ( با تکیه بر زبان عربی) 3412
دکتر نعمة رحیم العزاوی ؛ دکتر جواد اصغری
140,000
زبان شناسی زایشی گشتاری دستور زبان عربی( جمله ساده) 2878
میشل زکریا؛ دکتر شهریار نیازی؛ دکتر مهین حاجی زاده
25,000
شرح گزیده دیوان متنبی 2680
دکتر غلامعباس رضایی دری؛ محمد حسن حسن زاده نیری؛ دکتر محمد حسن حسن زاده نیری
200,000
کتاب منتهی الارب فی لغة العرب جلد اول 2936
عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری شیرازی؛ محمد حسین فؤادیان علیرضا حاجیان نژاد؛ عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری شیرازی؛ محمد حسین فؤادیان علیرضا حاجیان نژاد؛ محمد حسین فؤادیان علیرضا حاجیان نژاد؛ محمد حسین فؤادیان .علیرضا حاجیان نژاد؛ عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری شیرازی؛ محمد حسین فؤادیان علیرضا حاجیان نژاد؛ محمد حسین فؤادیان علیرضا حاجیان نژاد؛ عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری شیرازی؛ عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری شیرازی
150,000
کتاب منتهی الارب فی لغه العرب (جلد دوم ) د-ص 3442
عبدالرحیم عبد الکریم صفی پوری شیرازی ؛ دکتر محمد حسن فوادیان، علیرضا حاجیان‌نژاد
500,000
کتابنامه پایان نامه های زبان و ادبیات عربی در سراسر کشور 3273
غلام عباس رضایی هفتادری؛ دکتر غلام عباس رضایی هفتادری، رقیه اسماعیلی کرکشه؛ غلام عباس رضایی هفتادری؛ رقیه اسماعیلی کرکشه
100,000
مهارت اللغه العربیه -1 التوجیه الثقافی جلد اول 3069
ا د محمد علی آذرشب؛ ا. د محمد علی آذرشب
28,000
نحو غائب توصیفی جدید از نحو زبان عربی 3227
عمر یوسف عکاشه ؛ عدنان طهماسبی، جواد اصغری
80,000