تعداد عنوان ها: 22
آشنایی‌زدایی از منظر پژوهش‌های سبک شناختی 3656
دکتر احمد محمد ویس ؛ دکتر شهریار نیازی- دکتر سعدالله همایونی
100,000 90,000
اصول الصرف 634
علی‌اکبر شهابی
15,500 13,950
اصول النحو 578
علی اکبر شهابی
18,500 16,650
امثال و حکم 2016
محمد بن ابی بکر عبدالقادر رازی
200,000 180,000
آموزش لهجه عراقی 3655
یاسین الخاصی؛ عدنان طهماسبی؛ سعدالله همایونی؛ نجمه محیایی
260,000 234,000
تحفه الامثال 3533
نظام العلما محمدرفیع؛ به اهتمام مجید جهانی؛ نظام العلما محمدرفیع؛ به اهتمام مجید جهانی؛ نظام العلما محمدرفیع؛ به اهتمام مجید جهانی؛ نظام العلما محمدرفیع؛ به اهتمام مجید جهانی؛ به اهتمام مجید جهانی
50,000 45,000
ترجمه ، شرح و تحقیق اشعار المجانی و الحدیثه جلد پنجم 3420
دکتر ابوالحسن امین مقدسی- عبدالوحید نویدی
180,000 162,000
ترجمه شرح و تحلیل علویات دیوان سید حمیری 3515
عزت ملا ابراهیمی روح الله صیادی نژاد؛ عزت ملا ابراهیمی؛ روح الله صیادی نژاد؛ روح الله صیادی نژاد
220,000 198,000
جانشینی الفاظ در معنا و اعراب 3556
عدنان طهماسبی،سعدالله همایونی؛ عدنان طهماسبی؛ سعدالله همایونی
100,000 90,000
خزینه الامثال 2467
احمد مجاهد
58,000 52,200
درس اللغة و الادب (الجزء الاول) 295/1
دکتر محمد محمدی
80,000 72,000
رمان پایداری فلسطین 3440
آزاد مونسی، عزت ملاابراهیمی
100,000 90,000
روش‌شناسی پژوهش‌های زبان‌شناختی ( با تکیه بر زبان عربی) 3412
دکتر نعمة رحیم العزاوی ؛ دکتر جواد اصغری
140,000 126,000
زبان شناسی زایشی گشتاری دستور زبان عربی( جمله ساده) 2878
میشل زکریا؛ شهریار نیازی؛ مهین حاجی زاده
25,000 22,500
شرح گزیده دیوان متنبی 2680
غلامعباس رضایی دری؛ محمد حسن حسن زاده نیری؛ محمد حسن حسن زاده نیری
200,000 180,000
کتاب منتهی الارب فی لغة العرب جلد اول 2936
محمد حسین فؤادیان .علیرضا حاجیان نژاد؛ محمد حسین فؤادیان علیرضا حاجیان نژاد؛ عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری شیرازی؛ محمد حسین فؤادیان علیرضا حاجیان نژاد؛ عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری شیرازی؛ محمد حسین فؤادیان علیرضا حاجیان نژاد؛ عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری شیرازی؛ محمد حسین فؤادیان علیرضا حاجیان نژاد؛ عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری شیرازی؛ محمد حسین فؤادیان علیرضا حاجیان نژاد؛ عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی پوری شیرازی
150,000 135,000
کتاب منتهی الارب فی لغه العرب (جلد دوم ) د-ص 3442
عبدالرحیم عبد الکریم صفی پوری شیرازی ؛ دکتر محمد حسن فوادیان، علیرضا حاجیان‌نژاد
500,000 450,000
کتابنامه پایان نامه های زبان و ادبیات عربی در سراسر کشور 3273
غلام عباس رضایی هفتادری؛ غلام عباس رضایی هفتادری، رقیه اسماعیلی کرکشه؛ غلام عباس رضایی هفتادری؛ رقیه اسماعیلی کرکشه
100,000 90,000
مهارت اللغه العربیه -1 التوجیه الثقافی جلد اول 3069
ا. د محمد علی آذرشب؛ ا د محمد علی آذرشب
28,000 25,200
نحو غائب توصیفی جدید از نحو زبان عربی 3227
عمر یوسف عکاشه ؛ عدنان طهماسبی، جواد اصغری
80,000 72,000