موضوعات: مهندسی مکانیک
تعداد عنوان ها: 23
آزمون و تحلیل خستگی 3137
یانگلی لی- ریچارد ب. هاثاوی- جو پن- مارک ا. بارکی ؛ دکتر عباس راستگو- حسن بهاءلو هوره
90,000
اجزاء ماشین (جلد دوم) 2011
ر. تیبو؛ دکتر علی محمد برقعی
36,000
مکانیک محیط‌های پیوسته
دکتر محمد رحیمیان- دکتر مرتضی اسکندری قادی
180,000 153,000
انتقال حرارت و جرم به روش جابه‌جایی 2385
دبلیو. ام کیز؛ ام. یی کراوفورد؛ برنارد. ویگاند؛ دکتر حسین شکوهمند
400,000
تئوری ارتجاعی 2465
دکتر محمد رحیمیان، مرتضی اسکندری قادی
260,000
توربوماشین ها 2405
دکتر سیداحمد نوربخش
250,000
مکانیک کلاسیک تحلیلی 2477
دکتر منصور نیکخواه‌بهرامی
200,000 170,000
الاستیسیته (نظری و کاربردی) 2504
هربرت رایزمن، پیتر پاولیک ؛ دکتر عباس راستگو
200,000
مقدمه ای بر روش اجزاء محدود جلد دوم 2718
جی.ان.ردی ؛ دکتر عباس راستگو،ناصر سلطانی؛ عباس راستگو؛ عباس راستگو؛ ناصر سلطانی؛ ناصر سلطانی
240,000 204,000
مکانیک محیط‌های پیوسته برای مهندسین 2444
جرج میس؛ دکتر عباس راستگو؛ دکتر محمدمهدی هیهات
530,000 450,500
تئوری پایداری ارتجاعی 2040
تیموشنکو و گیر؛ مجید تقی زاده منظری
130,000
دینامیک برداری 1830
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
400,000
مهندسی مکانیک آزمون ورودی کارشناسی ارشد جلد دوم
دکتر ناصر سلطانی، عباس راستگو؛ ناصر سلطانی؛ عباس راستگو
32,000 27,200
مسائل جامع ارتعاشات 9149
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
250,000
مکانیک کوانتومی مدرن 2542
جی. جی. ساکورایی ؛ دکتر مسعود علیمحمدی،حمید رضا مشفق
280,000 238,000
تئوری ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسی 1947
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
480,000
دستورالعمل های محاسبات عددی 2297
ویلیام اچ پرس؛ دکتر منصور نیکخواه بهرامی؛ سال. ا. تو کلسکی؛ ویلیام. تی. وترلینگ؛ براین. پی. فلانری
9,500
مقدمه‌ای بر مکانیک محیط های پیوسته با کاربردهایش 3225
جی. ان. ردی؛ دکتر عباس راستگو؛ میثم ربیعی
380,000 323,000
مکانیک مهندسی دینامیک 2239
ایروینگ اچ شیمز؛ عبدالرحیم جلالی
16,000 13,600
تحلیل دستگاههای مکانیکی به کمک کامپیوتر 2345
دکتر پرویز نیک روش؛ دکتر ناصر سلطانی، عباس راستگو
20,000
مسائل جامع ارتعاشات و حل آنها
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
240,000