تعداد عنوان ها: 23
اجزاء ماشین (جلد دوم) 2011
ر. تیبو ؛ دکتر علی محمد برقعی
36,000 32,400
آزمون و تحلیل خستگی 3137
یانگلی لی- ریچارد ب. هاثاوی- جو پن- مارک ا. بارکی ؛ دکتر عباس راستگو- حسن بهاءلو هوره
90,000 81,000
الاستیسیته (نظری و کاربردی) 2504
هربرت رایزمن، پیتر پاولیک ؛ دکتر عباس راستگو
200,000 180,000
پمپ و پمپاژ 2106
احمد نوربخش؛ حمیده باستانی پاریزی؛ فرهنگ پیامیار
220,000 198,000
تحلیل دستگاههای مکانیکی به کمک کامپیوتر 2345
پرویز نیک روش؛ ناصر سلطانی، عباس راستگو
20,000 18,000
توربوماشین ها 2405
سید احمد نوربخش
55,000 49,500
تئوری ارتجاعی 2465
دکتر محمد رحیمیان، مرتضی اسکندری قادی
260,000 234,000
تئوری ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسی 1947
منصور نیکخواه بهرامی
480,000 432,000
تئوری پایداری ارتجاعی 2040
تیموشنکو و گیر؛ مجید تقی زاده منظری
130,000 117,000
دستورالعمل های محاسبات عددی 2297
ویلیام اچ پرس؛ منصور نیکخواه بهرامی؛ سال. ا. تو کلسکی؛ ویلیام. تی. وترلینگ؛ براین. پی. فلانری
9,500 8,550
دینامیک برداری 1830
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
250,000 225,000
طراحی سامانه تبرید و سردخانه 3249
دکتر محمد علی اخوان بهابادی، مجتبی مغاری
125,000 112,500
مسائل جامع ارتعاشات و حل آنها
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
240,000 216,000
مقدمه ای بر روش اجزاء محدود جلد دوم 2718
جی.ان.ردی ؛ عباس راستگو،ناصر سلطانی؛ عباس راستگو؛ عباس راستگو؛ ناصر سلطانی؛ ناصر سلطانی
240,000 216,000
مقدمه‌ای بر مکانیک محیط های پیوسته با کاربردهایش 3225
جی. ان. ردی ؛ دکتر عباس راستگو، میثم ربیعی
240,000 216,000
مکانیک کلاسیک تحلیلی 2477
منصور نیکخواه بهرامی ؛ منصور نیکخواه بهرامی؛ منصور نیکخواه ‏بهرامی‏؛ منصور نیکخواه ‏بهرامی‏؛ منصور نیکخواه بهرامی؛ منصور نیکخواه بهرامی؛ منصور نیکخواه بهرامی
10,000 9,000
مکانیک کوانتومی مدرن 2542
جی. جی. ساکورایی ؛ دکتر مسعود علیمحمدی،حمید رضا مشفق
280,000 252,000
مکانیک محیط‌های پیوسته
محمد رحیمیان- دکتر مرتضی اسکندری قادی
180,000 162,000
مکانیک محیط‌های پیوسته برای مهندسین 2444
جرج میس ؛ دکتر عباس راستگو- دکتر محمدمهدی هیهات
250,000 225,000
مکانیک مهندسی دینامیک 2239
ایروینگ اچ شیمز؛ عبدالرحیم جلالی
16,000 14,400
مهندسی مکانیک آزمون ورودی کارشناسی ارشد جلد دوم
ناصر سلطانی؛ ناصر سلطانی، عباس راستگو؛ ناصر سلطانی؛ عباس راستگو؛ عباس راستگو
32,000 28,800