موضوعات: مهندسی عمران
تعداد عنوان ها: 51
آبرسانی شهری 1677
م. ت. منزوی
290,000 246,500
اجزای محدود مقدماتی 2822
دکتر ایرج محمودزاده کنی
220,000 187,000
اصول مهندسی دریا 2460
روبرت ام. سورنسن؛ دکتر خسرو برگی
200,000 170,000
اصول مهندسی زلزله 2482
دکتر خسرو برگی
300,000 255,000
آمار و احتمالات در مهندسی عمران 2915
دکتر سید مهدی زهرایی- دکتر شهرام خزائی
112,000 95,200
بتن 3439
دکتر محمد شکرچی زاده،پرویز قدوسی،علی اکبر رمضانیان پور؛ سیدنی میندس،فرانسیس یانگ،دیوید داروین؛ سیدنی میندس،فرانسیس یانگ،دیوید داروین؛ محمد شکرچی زاده،پرویز قدوسی،علی اکبر رمضانیان پور؛ سیدنی میندس؛ فرانسیس یانگ؛ دیوید داروین؛ دکتر محمد شکرچی زاده؛ فرانسیس یانگ؛ دیوید داروین؛ دیوید داروین؛ محمد شکرچی زاده؛ محمد شکرچی زاده؛ پرویز قدوسی؛ پرویز قدوسی؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ سیدنی میندس؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ علی اکبر رمضانیان پور
350,000 297,500
بتن سبکدانه دانش، فناوری و کاربردها 2897
دکتر محمد شکرچی زاده؛ ساتیش چاندرا؛ دکتر محمد شکرچی زاده ، آرزو امدادی ، نیکلاس علی لیبر؛ لیف برنتسون؛ ساتیش چاندرا، لیف برنتسون؛ ساتیش چاندرا، لیف برنتسون؛ محمد شکرچی زاده ، آرزو امدادی ، نیکلاس علی لیبر؛ لیف برنتسون؛ محمد شکرچی زاده؛ محمد شکرچی زاده؛ دکتر آرزو امدادی؛ آرزو امدادی؛ دکتر نیکلاس علی لیبر؛ نیکلاس علی لیبر؛ ساتیش چاندرا؛ نیکلاس علی لیبر
200,000 170,000
بتن غلتکی در سدسازی
پژوهشهای ملی فرانسه ؛ دکتر محمد شکرچی زاده، هومن قاسمی
52,000 44,200
بناهای زیرزمینی 2248
آ. بوار لوکوآنه؛ گ. کولومبه؛ ف. استول؛ دکتر ابوالحسن بهنیا؛ دکتر کامبیز بهنیا
200,000 170,000
تحلیل سازه ها جلد اول 1806
دکتر حجت الله عادلی
220,000 187,000
تصفیه آب‌های سطحی در کشورهای در حال توسعه 2642
ک. ار. شولتز، د. ا. اوکان؛ دکتر علی اکبر عظیمی، دکتر میرزمان زمانزاده
22,500 19,125
دینامیک سازه‌ها 1999
دکتر خسرو برگی
380,000 323,000
دینامیک سازه‌ها و ماشین آلات 2471
گریگوری زولادزینسکی؛ دکتر خسرو برگی- دکتر سید هاشم اسلامی
34,000 28,900
راهنمای بتن ساز 2284
احمد حامی‏؛ احمد حامی ؛ احمد حامی؛ احمد حامی؛ دکتر احمد حامی‏؛ احمد حامی
30,000 25,500
روسازی راه و فرودگاه 2027
امیر محمد طباطبایی
200,000 170,000
روش اجزای محدود 2875
دکتر ایرج محمود زاده کنی
180,000 153,000
روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات برای مهندسان عمران، مکانیک و هوا فضا 3239
دکتر ایرج محمودزاده کنی- دکتر علی وزیری آستانه
300,000 255,000
روش‌های پژوهش در ژئوتکنیک 2934
دکتر علی فاخر
100,000 85,000
روش‌های کلی اجرا 3 بناهای زیرزمینی 1997
ژاک ماتیوا، ژان فرانسوا بوگارد ؛ دکتر ابوالحسن بهنیا، کامبیز بهنیا بهنیا، کامبیز بهنیا
120,000 102,000
روش های کلی اجرا پی ها جلد دوم 1960
ژاک ماتیوا، اایوفنو؛ دکتر ابوالحسن بهنیا، کامبیز بهینا؛ ژاک ماتیوا، اایوفنو؛ ابوالحسن بهنیا، کامبیز بهینا؛ ژاک ماتیوا؛ اایوفنو؛ دکتر ابوالحسن بهنیا؛ اایوفنو؛ ابوالحسن بهنیا؛ ابوالحسن بهنیا؛ دکتر کامبیز بهینا؛ کامبیز بهینا؛ ژاک ماتیوا؛ ژاک ماتیوا؛ کامبیز بهینا
55,000 46,750
روشهای کلی اجرا جلد اول قالب بندی بتن ریزی 2305
ژاک ماتیوا، کریستیان بواتو؛ ابوالحسنبهنیا،کامبیزبهنیا ؛ ژاک ماتیوا؛ ژاک ماتیوا؛ ابوالحسنبهنیا ؛ کریستیان بواتو؛ کامبیزبهنیا
46,000 39,100
زلزله شناسی مهندسی و شبیه سازی زمین لرزه 3360
دکتر حمید زعفرانی؛ دکتر اسدالله نورزاد
140,000 119,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه