موضوعات: مهندسی عمران
تعداد عنوان ها: 53
کنترل غیر فعال ارتعاشات 3148
جرم ج کانر؛ دکتر سید مهدی زهرائی؛ جرم ج کانر؛ سید مهدی زهرائی؛ جرم ج کانر؛ سید مهدی زهرائی؛ جرم ج کانر؛ سید مهدی زهرائی؛ سید مهدی زهرائی؛ جرم ج.کانر؛ جرم ج کانر
75,000
آمار و احتمالات در مهندسی عمران 2915
دکتر سید مهدی زهرایی- دکتر شهرام خزائی
112,000
راهنمای بتن ساز 2284
احمد حامی‏؛ احمد حامی؛ دکتر احمد حامی‏؛ احمد حامی ؛ احمد حامی؛ احمد حامی
30,000
فاضلاب شهری تصفیه فاضلاب (جلد دوم) 1867
دکتر محمدتقی منزوی
120,000
اصول مهندسی دریا 2460
روبرت ام. سورنسن؛ دکتر خسرو برگی
440,000
بتن غلتکی در سدسازی
پژوهشهای ملی فرانسه ؛ دکتر محمد شکرچی زاده، هومن قاسمی
52,000
طراحی سازه‌های بتن آرمه (دو جلدی) 3973-3974
دکتر ایرج محمودزاده‌کنی
1,200,000
بتن سبکدانه دانش، فناوری و کاربردها 2897
ساتیش چاندرا؛ دکتر محمد شکرچی زاده ، آرزو امدادی ، نیکلاس علی لیبر؛ ساتیش چاندرا، لیف برنتسون؛ لیف برنتسون؛ دکتر محمد شکرچی زاده؛ ساتیش چاندرا، لیف برنتسون؛ محمد شکرچی زاده ، آرزو امدادی ، نیکلاس علی لیبر؛ لیف برنتسون؛ محمد شکرچی زاده؛ محمد شکرچی زاده؛ دکتر آرزو امدادی؛ آرزو امدادی؛ دکتر نیکلاس علی لیبر؛ نیکلاس علی لیبر؛ ساتیش چاندرا؛ نیکلاس علی لیبر
200,000
روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات برای مهندسان عمران، مکانیک و هوا فضا 3239
دکتر ایرج محمودزاده کنی- دکتر علی وزیری آستانه
300,000
مکانیک خاک؛ مهندسی پی (جلد دوم) 1907
دکتر کامبیز بهنیا، امیر محمد طباطبایی
280,000
آبرسانی شهری 1677
م. ت. منزوی
290,000
دینامیک سازه‌ها 1999
دکتر خسرو برگی
700,000
محاسبه تونل‌ها 3126
مارک پانه؛ کامبیز بهنیا
45,000
مدیریت پروژه‌های ساختمانی (بانکی ) 2218
کرس هندریکسون، تانگ او ؛ محمدتقی بانکی
120,000
هیدرودینامیک (جلد اول) 2531
دکتر حسن احمدی کرویق،فرهنگ راد
300,000
مکانیک غیرخطی محیط های پیوسته 2797
هاویر بونت؛ دکتر ایرج محمودزاده کنی؛ ریچاردوود
25,000
بتن 3439
دکتر محمد شکرچی زاده؛ سیدنی میندس،فرانسیس یانگ،دیوید داروین؛ دکتر محمد شکرچی زاده،پرویز قدوسی،علی اکبر رمضانیان پور؛ سیدنی میندس،فرانسیس یانگ،دیوید داروین؛ محمد شکرچی زاده،پرویز قدوسی،علی اکبر رمضانیان پور؛ سیدنی میندس؛ فرانسیس یانگ؛ دیوید داروین؛ فرانسیس یانگ؛ دیوید داروین؛ محمد شکرچی زاده؛ دیوید داروین؛ محمد شکرچی زاده؛ پرویز قدوسی؛ پرویز قدوسی؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ سیدنی میندس؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ علی اکبر رمضانیان پور
350,000
سدهای خاکی 2603
دکتر حسن رحیمی
470,000
مهندسی ژئوتکنیک خاک‌های مشکل‌آفرین 3608
دکتر حسن رحیمی؛ دکتر نادر عباسی
920,000
سازه های فولادی نظری کاربردی 2276
دکتر مجید صادق آذر
100,000
تصفیه آب‌های سطحی در کشورهای در حال توسعه 2642
ک. ار. شولتز، د. ا. اوکان؛ دکتر علی اکبر عظیمی، دکتر میرزمان زمانزاده
22,500
طرح هندسی راه 2517
دکتر گرشاسب نریمانی
280,000
مکانیک خاک (جلد اول) 1886
دکتر کامبیز بهنیا؛ دکتر امیر محمد طباطبایی
260,000
طراحی سازههای بتن پیش تنیده 2866
دکتر ایرج محمود زاده کنی
60,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه