موضوعات: مهندسی عمران
تعداد عنوان ها: 49
آبرسانی شهری 1677
م. ت. منزوی
180,000 162,000
اجزای محدود مقدماتی 2822
دکتر ایرج محمودزاده کنی
220,000 198,000
اصول مهندسی دریا 2460
روبرت ام. سورنسن؛ خسرو برگی
160,000 144,000
اصول مهندسی زلزله 2482
خسرو برگی
300,000 270,000
آمار و احتمالات در مهندسی عمران 2915
سید مهدی زهرایی- دکتر شهرام خزائی
112,000 100,800
بتن 3439
سیدنی میندس؛ فرانسیس یانگ؛ دیوید داروین؛ محمد شکرچی زاده؛ محمد شکرچی زاده،پرویز قدوسی،علی اکبر رمضانیان پور؛ سیدنی میندس،فرانسیس یانگ،دیوید داروین؛ سیدنی میندس،فرانسیس یانگ،دیوید داروین؛ محمد شکرچی زاده،پرویز قدوسی،علی اکبر رمضانیان پور؛ فرانسیس یانگ؛ دیوید داروین؛ محمد شکرچی زاده؛ دیوید داروین؛ محمد شکرچی زاده؛ پرویز قدوسی؛ پرویز قدوسی؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ سیدنی میندس؛ علی اکبر رمضانیان پور؛ علی اکبر رمضانیان پور
350,000 315,000
بتن سبکدانه دانش، فناوری و کاربردها 2897
ساتیش چاندرا، لیف برنتسون؛ لیف برنتسون؛ ساتیش چاندرا؛ ساتیش چاندرا، لیف برنتسون؛ محمد شکرچی زاده ، آرزو امدادی ، نیکلاس علی لیبر؛ محمد شکرچی زاده؛ محمد شکرچی زاده ، آرزو امدادی ، نیکلاس علی لیبر؛ محمد شکرچی زاده؛ لیف برنتسون؛ محمد شکرچی زاده؛ آرزو امدادی؛ آرزو امدادی؛ نیکلاس علی لیبر؛ نیکلاس علی لیبر؛ ساتیش چاندرا؛ نیکلاس علی لیبر
200,000 180,000
بتن غلتکی در سدسازی
پژوهشهای ملی فرانسه ؛ محمد شکرچی زاده، هومن قاسمی
52,000 46,800
بناهای زیرزمینی 2248
آ. بوار لوکوآنه؛ ابوالحسن بهنیا؛ گ. کولومبه؛ کامبیز بهنیا؛ ف. استول
23,000 20,700
تحلیل سازه ها جلد اول 1806
حجت الله عادلی
220,000 198,000
تصفیه آب‌های سطحی در کشورهای در حال توسعه 2642
ک. ار. شولتز، د. ا. اوکان ؛ دکتر علی اکبر عظیمی، دکتر میرزمان زمانزاده
22,500 20,250
دینامیک سازه‌ها 1999
دکتر خسرو برگی
380,000 342,000
دینامیک سازه‌ها و ماشین آلات 2471
گریگوری زولادزینسکی ؛ دکتر خسرو برگی- دکتر سید هاشم اسلامی
34,000 30,600
راهسازی 2273
احمدحامی‏ ؛ احمدحامی
55,000 49,500
راهنمای بتن ساز 2284
احمد حامی‏؛ احمد حامی‏؛ احمد حامی؛ احمد حامی ؛ احمد حامی؛ احمد حامی
30,000 27,000
روسازی راه و فرودگاه 2027
امیر محمد طباطبایی
200,000 180,000
روش اجزای محدود 2875
ایرج محمود زاده کنی
180,000 162,000
روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات برای مهندسان عمران، مکانیک و هوا فضا 3239
دکتر ایرج محمودزاده کنی- دکتر علی وزیری آستانه
300,000 270,000
روش‌های کلی اجرا 3 بناهای زیرزمینی 1997
ژاک ماتیوا، ژان فرانسوا بوگارد ؛ دکتر ابوالحسن بهنیا، کامبیز بهنیا بهنیا، کامبیز بهنیا
120,000 108,000
روش های کلی اجرا پی ها جلد دوم 1960
ژاک ماتیوا، اایوفنو؛ ابوالحسن بهنیا، کامبیز بهینا؛ ژاک ماتیوا، اایوفنو؛ ابوالحسن بهنیا، کامبیز بهینا؛ ژاک ماتیوا؛ اایوفنو؛ ابوالحسن بهنیا؛ اایوفنو؛ ابوالحسن بهنیا؛ ابوالحسن بهنیا؛ کامبیز بهینا؛ کامبیز بهینا؛ ژاک ماتیوا؛ ژاک ماتیوا؛ کامبیز بهینا
55,000 49,500
روشهای کلی اجرا جلد اول قالب بندی بتن ریزی 2305
ژاک ماتیوا، کریستیان بواتو؛ ابوالحسنبهنیا،کامبیزبهنیا ؛ ژاک ماتیوا؛ ژاک ماتیوا؛ ابوالحسنبهنیا ؛ کریستیان بواتو؛ کامبیزبهنیا
46,000 41,400
زلزله شناسی مهندسی و شبیه سازی زمین لرزه 3360
حمید زعفرانی؛ اسدالله نورزاد
140,000 126,000