تعداد عنوان ها: 54
احیای مستقیم (دو جلدی) 1991
دکتر ناصر توحیدی
550,000
ارزیابی اقتصادی طرح‌های معدنی 2850
محمد کلاهدوزان- سهراب ویسه
37,000
اقتصاد عمومی 3799
دکتر سید فرید قادری؛ حسام نوجوان
190,000
اکتشافات ذخایر طلا 2441
علی اصغر حسنی پاک
35,000
برنامه ریزی خطی 2054
محمد جواد اصغر پور
140,000
بهینه‌سازی غیر خطی 3371
دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی
160,000
تحقیق در عملیات پیشرفته
محمد جواد اصغرپور
220,000
تحلیل داده‌های اکتشافی 2536
اصغرحسنیپاک
180,000
ترمودینامیک برای زمین شناسان 1824
ریموند کرن-آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن-آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن-آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن-آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن؛ آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک
54,000
تصمیم گیری‌های چند معیاره 7028
محمد جواد اصغر پور
200,000
حرفه مهندسی 2984
حسین معماریان
110,000
خواص مهندسی فولاد
اسدالله فرشاد، نشاطی، موسوی، معماری، غفور ی، توسلی، جعفرزاده، رضایی، اسلامی، آیت نیا
150,000
خوردگی و روشهای کنترل آن 2094
رحیم زمانیان
85,000
روش‌های تحقیق و صنعت ساخت 3558
دکتر طهمورث حسنقلی‌پور، سرمد کیانی، وحیدرضا یوسفی
260,000