تعداد عنوان ها: 55
اکتشافات ذخایر طلا 2441
دکتر علی اصغر حسنی پاک
35,000
حرفه مهندسی 2984
حسین معماریان
110,000
فلزات استراتژیک 2966
دکتر ناصر توحیدی
180,000
ژئودزی فیزیکی 3003
برنهارد هوفمن، ولنهف و هلموت مورتیز؛ دکتر حسین زمردیان؛ برنهارد هوفمن، ولنهف و هلموت مورتیز؛ حسین زمردیان؛ برنهارد هوفمن؛ ولنهف و هلموت مورتیز؛ ولنهف و هلموت مورتیز؛ حسین زمردیان؛ برنهارد هوفمن؛ حسین زمردیان؛ ولنهف و هلموت مورتیز؛ حسین زمردیان؛ برنهارد هوفمن
80,000
تحلیل داده‌های اکتشافی 2536
اصغرحسنیپاک
180,000
ژئودزی فیزیکی 3267
دکتر عبدالرضا صفری
250,000
طراحی و برنامه‌ریزی معادن روباز 3741
ویلیام هوسترولید؛ مارک کوچتا؛ رندی مارتین؛ دکتر علی‌اصغر خدایاری؛ مهدی یاوری شهرضا
650,000
ژئوفیزیک کاربردی (جلد اول) 1988
دبلیو ام. تلفورد، ال پی. جلدارت، ار ای شریف، دی. ا. کیز؛ دکتر حسین زمردیان، حسن حاجب حسینیه
250,000
مدیریت خطا و ریسک در اکتشاف 2638
دکتر علی اصغر حسنی پاک؛ دکتر محمد رضا خالصی
22,000
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت 8138
دکتر محمدجواد اصغرپور
170,000
زمین‌شناسی مهندسی ژئوتکنیک 2268
دکتر حسین معماریان
380,000
زمین‌شناسی برای مهندسین 2148
دکتر حسین معماریان
650,000
مهندسی تولید و فناوری دو جلد 2776
سروپ کالپاکجیان، استیون آر اشمید‏؛ دکتر محمد کاظم بشارتی گیوی؛ استیون آر.اشمید؛ سروپ کالپاکجیان، استیون آر اشمید‏؛ محمد کاظم‏ بشارتی ‏گیوی‏؛ دکتر محمد کاظم‏ بشارتی ‏گیوی‏؛ استیون آر اشمید؛ سروپ کالپاکجیان؛ استیون آر اشمید ؛ محمد کاظم بشارتی گیوی ؛ سروپ کالپاکجیان؛ محمد کاظم بشارتی گیوی؛ استیون آر اشمید ؛ محمد کاظم بشارتی گیوی؛ سروپ کالپاکجیان؛ محمد کاظم بشارتی گیوی
1,200,000
مهندسی عملکرد انسانی دو جلد 2624
رابرت دبلیو بیلی؛ دکتر محمد علی آزاده؛ دکتر بیژن جمشید نژاد
45,000
اصول عملیات حرارتی فولادها 2001
دکتر مهدی طاهری
300,000
طراحی مهندسی 3487
دکتر حسین معماریان
300,000
ژئوفیزیک اکتشافی 3042
د کتر غلامحسین نوروزی
350,000
واحدهای نیمه صنعتی و افزایش مقیاس فرآیندهای شیمیایی
و هویل؛ دکتر انور شلماشی‏؛ و هویل؛ انور شلماشی‏؛ و هویل؛ انور شلماشی ؛ و هویل؛ انور شلماشی؛ انور شلماشی؛ و. هویل؛ دکتر انور شلماشی؛ و هویل
12,000
شکستگی در سنگ 3743
دکتر حسین معماریان
770,000
نوآوری در آموزش مهندسی 3280
دکتر حسین معماریان
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه