تعداد عنوان ها: 55
زمین شناسی ساختاری 2899
دکتر حسین معماریان
450,000
اقتصاد عمومی 3799
دکتر سید فرید قادری؛ حسام نوجوان
380,000
بهینه‌سازی غیرخطی 3371
دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی
630,000
ترمودینامیک برای زمین شناسان 1824
ریموند کرن-آلن وایز برد؛ ریموند کرن-آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن-آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن-آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک؛ ریموند کرن؛ آلن وایز برد؛ علی اصغر حسنی پاک
54,000
تصمیم گیری‌های چند معیاره
دکتر محمدجواد اصغرپور
400,000
نمونه‌برداری معدنی 2140
دکتر علی‌اصغر حسنی‌پاک
110,000
تحقیق در عملیات پیشرفته
دکتر محمد جواد اصغرپور
220,000
ارزیابی اقتصادی طرح‌های معدنی 2850
محمد کلاهدوزان- سهراب ویسه
37,000
مدل‌سازی کانسارهای فلزی - غیرفلزی و کاربرد اکتشافی آن 2490
دکتر علی اصغر حسنی پاک- دکتر بهناز شجاعت
240,000
روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه با نگرشی کاربردی 3777
دکتر سید علی ترابی؛ مهندس میلاد باقرصاد
350,000
ژئوشیمی اکتشافی (محیط های سنگی ) 2625
علی اصغر حسنی پاک ؛ علی اصغر حسنی پاک؛ دکتر علی اصغر حسنی‏ پاک‏؛ علی اصغر حسنی پاک؛ علی اصغر حسنی‏ پاک‏؛ علی اصغر حسنی پاک؛ علی اصغر حسنی پاک
56,000
مبانی زمین‌شناسی فیزیکی 3149
دکتر حسین معماریان؛ آقای محمود صداقت
590,000
برنامه‌ریزی و عملیات شبکه‌های هوایی 3900
دکتر مسعود بازرگان؛ دکتر محسن‌صادق عمل‌نیک
210,000
روش‌های نوین تولید 2675
دکتر رمضانعلی مهدوی نژاد
135,000
ژئوفیزیک کاربردی (جلد دوم ) 1989
ذبلیو. ام. تلفورد، ال. پی. جلدارت، ار. ای. شریف، دی. ای. کیز ؛ دکتر حسین زمردیان، حسن حاجب حسینیه
240,000
خواص مهندسی فولاد
اسدالله فرشاد، نشاطی، موسوی، معماری، غفور ی، توسلی، جعفرزاده، رضایی، اسلامی، آیت نیا
150,000
احیای مستقیم (دو جلدی) 1991
دکتر ناصر توحیدی
820,000
اصول خوردگی و حفاظت فلزات 2395
دکتر جمشید مفیدی
40,000
کاربردهای برنامه‌ریزی خطی 1876
محمدجواد اصغرپور
220,000
روش‌های تحقیق و صنعت ساخت 3558
دکتر طهمورث حسنقلی‌پور، سرمد کیانی، وحیدرضا یوسفی
260,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه