تعداد عنوان ها: 32
اجزاء محدود ANSYS) 7060)
حمیدرضا جاهد مطلق- محمدرضا نوبان- محمدامین اشراقی
550,000
اصول کنترل مدرن 2235
علی خاکی صدیق
220,000
الکترومغناطیس میدان و موج 2173
دیوید ک. چنگ؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ محمد قوامی
450,000
آنالیز عددی و روش‌های کامپیوتری 1796
ر. ح. پنینگتون ؛ دکتر پرویز جبه دار مارالانی، دکتر منصور نیکخواه‌بهرامی
29,000
انرژی‌های قابل تجدید 2172
محمود ثقفی
250,000
انرژی‌های نو 2885
گادفری بویل ؛ عبدالرحیم پرتوی
300,000
بررسی سیستم‌های قدرت 2590
برگن، ویتال ؛ دکتر حمید لسانی
400,000
پردازش سیگنال‌های دیجیتال همراه CD
دکتر کمال محامدپور
70,000
تاسیسات الکتریکی 2636
گونترگ زایپ؛ مسعود سلطانی
150,000
تبدیل توان و کنترل سیستم‌های انرژی بادی 3796
بین وو؛ یونگ کیانگ لانگ؛ نوید زرگری؛ سمیر کورو؛ حسن منصف؛ محمدرضا جلیلوند
400,000
تجهیزات نیروگاه دو جلد 2171
مسعود سلطانی
220,000
دستگاههای اندازه گیری 1258
مسعود سلطانی
63,000
رله و حفاظت سیستم‌ها 1503
مسعود سلطانی
180,000
سیستم‌های کنترل دیجیتال (دو جلدی) 2226
ک. اوگاتا ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالاتی، دکتر علی خاکی صدیق
520,000
سیگنال‌ها و سیستم‌ها (دو جلدی) 2420
آلن وی. اپنهایم، آلن اس. ویلسکی، حمید نواب؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی، دکتر بهمن زنج
380,000
عملکرد و مدل سازی ترانزیستور 2425 MOS
یانیس. پی. تسویدیس؛ مرتضی فتحی پور؛ یانیس. پی. تسویدیس؛ مرتضی فتحی پور؛ یانیس. پی. تسویدیس؛ مرتضی فتحی پور؛ یانیس. پی. تسویدیس؛ مرتضی فتحی پور؛ مرتضی فتحی پور؛ یانیس. پی. تسویدیس
120,000
فیزیک الکترونیک 2591
جاسپریت سینگ؛ مرتضی فتحیپور؛ علیرضا احسانی اردکانی
400,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد اول 7149
پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ فرخ آزرم؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ فرخ آزرم؛ حمیدرضا جمالی؛ علی خاکی صدیق؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ حمیدرضا جمالی؛ احمد فیض دیزجی؛ علی خاکی صدیق؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی؛ حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ حمید لسانی
150,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد دوم 7515
پرویز جبه دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ فرخ آزرم؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ فرخ آزرم؛ حمیدرضا جمالی؛ علی خاکی صدیق؛ حمیدرضا جمالی؛ علی خاکی صدیق؛ احمد فیض دیزجی؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی؛ حمید لسانی
240,000
ماشین‌های الکتریکی 1و2
حمید لسانی
350,000
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها 1395-1393 (جلد چهارم)
پرویز جبه‌دار مارالانی؛ محمود شاه‌آبادی؛ علی خاکی صدیق؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی؛ محمد یاوری
140,000