تعداد عنوان ها: 28
نظریه احتمال و کاربردهای آن 1536
دکتر پرویز جبه دار مارالانی
17,500
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (جلد اول) 2461
ارنست کوه- چارلز دسو ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
380,000
نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها (جلد دوم) 2462
ارنست کوه- چارلز دسو ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه