تعداد عنوان ها: 31
اجزاء محدود ANSYS) 7060)
حمیدرضا جاهد مطلق- محمدرضا نوبان- محمدامین اشراقی
550,000
اصول کنترل مدرن 2235
دکتر علی خاکی صدیق
220,000
الکترومغناطیس میدان و موج 2173
دیوید ک. چنگ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی ؛ دکتر محمد قوامی
500,000
آنالیز عددی و روش‌های کامپیوتری 1796
ر. ح. پنینگتون ؛ دکتر پرویز جبه دار مارالانی، دکتر منصور نیکخواه‌بهرامی
29,000
انرژی‌های قابل تجدید 2172
دکتر محمود ثقفی
250,000
انرژی‌های نو 2885
گادفری بویل؛ عبدالرحیم پرتوی
350,000
پردازش سیگنال‌های دیجیتال همراه CD
دکتر کمال محامدپور
70,000
تاسیسات الکتریکی 2636
گونترگ زایپ؛ دکتر مسعود سلطانی
150,000
تبدیل توان و کنترل سیستم‌های انرژی بادی 3796
بین وو؛ یونگ کیانگ لانگ؛ نوید زرگری؛ سمیر کورو؛ حسن منصف؛ محمدرضا جلیلوند
400,000
تجهیزات نیروگاه دو جلد 2171
دکتر مسعود سلطانی
220,000
تولید الکتریسیته و بهره برداری 2005
دکتر مسعود سلطانی
55,000
دستگاههای اندازه گیری 1258
مسعود سلطانی
63,000
سیستم‌های کنترل دیجیتال (دو جلدی) 2226
ک. اوگاتا ؛ دکتر پرویز جبه‌دار مارالاتی، دکتر علی خاکی صدیق
520,000
سیگنال‌ها و سیستم‌ها (دو جلدی) 2420
آلن وی. اپنهایم، آلن اس. ویلسکی، حمید نواب؛ دکتر دکتر پرویز جبه‌دار مارالانی، دکتر بهمن زنج
380,000
عملکرد و مدل سازی ترانزیستور 2425 MOS
مرتضی فتحی پور؛ یانیس. پی. تسویدیس؛ مرتضی فتحی پور؛ یانیس. پی. تسویدیس؛ مرتضی فتحی پور؛ یانیس. پی. تسویدیس؛ مرتضی فتحی پور؛ یانیس. پی. تسویدیس؛ دکتر مرتضی فتحی پور؛ یانیس. پی. تسویدیس
120,000
فیزیک الکترونیک 2591
دکتر جاسپریت سینگ؛ دکتر مرتضی فتحیپور؛ دکتر علیرضا احسانی اردکانی
400,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد اول 7149
پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر پرویز جبه‏دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ دکتر فرخ آزرم؛ پرویز جبهدار مارالانی؛ فرخ آزرم؛ دکتر حمیدرضا جمالی؛ حمیدرضا جمالی؛ دکتر علی خاکی صدیق؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ علی خاکی صدیق؛ دکتر احمد فیض دیزجی؛ احمد فیض دیزجی؛ دکتر حمید لسانی؛ حمید لسانی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ حمید لسانی
150,000
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق جلد دوم 7515
پرویز جبه دار مارالانی؛ دکتر پرویز جبه دار مارالانی، فرخ آزرم، حمیدرضا جمالی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی؛ دکتر فرخ آزرم؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ فرخ آزرم؛ دکتر حمیدرضا جمالی؛ حمیدرضا جمالی؛ دکتر علی خاکی صدیق؛ علی خاکی صدیق؛ دکتر احمد فیض دیزجی؛ دکتر حمید لسانی؛ احمد فیض دیزجی؛ حمید لسانی
240,000
ماشین‌های الکتریکی 1و2
دکتر حمید لسانی
350,000
مبانی اقتصادی سیستم قدرت 2891
دانیل اس کرشن؛ گوران استریک؛ دکتر حسن منصف؛ دکتر محمد حسین عسگری
250,000
محاسبات اتصال کوتاه در شبکه 1764
دکتر مسعود سلطانی
9,500
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه