موضوعات: شیلات
تعداد عنوان ها: 13
آبزیان و فرآوری 3339
دکتر سهراب معینی- ژاله خوشخو- مهداد مهدابی
180,000
اطلس رنگی بیماری‌های آزاد ماهیان 3934
پروفسور دیوید دبلیو. برونو؛ پروفسور پاتریشیا ای. نگوئرا؛ پروفسور تریگو پوپ؛ دکتر اشکان زرگر؛ دکتر علی طاهری‌میرقائد؛ دکتر حسینعلی ابراهیم‌زاده موسوی؛ دکتر هومن رحمتی ‌هولاسو؛ دکتر مریم برزگر دولت‌آبادی
800,000
انجماد در صنعت شیلات 3224
دکتر سهراب معینی، دکتر ژاله خوشخو
180,000
پرورش آبزیان در آبهای شیرین 2702
ر.سانتانام ؛ غلامرضا رفیعی(طاری)؛ ن.سوکاماران؛ پ.ناتاراجان
120,000
تکثیر و پرورش میگوهای دریایی 3753
دکتر کامران رضایی‌توابع؛ دکتر غلامرضا رفیعی
270,000
راهنمای آبکشت 2867
اچ تی لئو؛ غلامرضارفیعی؛ آرشاکبرزاده
20,000
زیست‌فناوری در شیلات 3611
دکتر حمید فرحمند؛ دکتر ایرج هاشم‌زاده سقرلو
400,000
فرهنگ نوین کشاورزی جلد چهاردهم (شیلات ) 3187
گروه‏ علوم کشاورزی‏؛ گروه علوم کشاورزی ؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه‏ علوم کشاورزی‏؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه علوم کشاورزی
85,000
کاربرد آمار در آبزی‌پروری 3428
رم سی بوجل؛ دکتر مهرداد فرهنگی، دکتر مجید بختیاری
160,000
ماهیان آب شیرین 2132
دکتر غلامحسین وثوقی، دکتر بهزاد مستجیر
160,000
ماهیان خاویاری و خاویار 3090
اشترنین دی؛ دکتر باقر مجازی امیری؛ اشترنین. دی؛ دوره آی؛ اشترنین دی، دوره آی؛ دکتر باقر مجازی امیری، کامران رضایی توابع؛ اشترنین دی، دوره آی؛ باقر مجازی امیری، کامران رضایی توابع؛ باقر مجازی امیری؛ دوره. آی؛ دوره آی؛ باقر مجازی امیری؛ دکتر کامران رضایی توابع؛ اشترنین دی؛ کامران رضایی توابع؛ اشترنین دی؛ کامران رضایی توابع
48,000
نقش استفاده از افزودنی‌های غذایی در سلامت و کیفیت آبزیان پرورشی 3337
هیسوکه ناکاگاوا، مینورو ساتو، دلبرت گاتلین ؛ مهرداد فرهنگی، ظهیر شکوه سلجوقی
100,000
ویروس‌ها و باکتری‌های ماهیان پاتوبیولوژی و محافظت 3933
پاتریک تی. کی. وو؛ راکو سی. سیپریانو؛ دکتر علی طاهری‌میرقائد؛ دکتر اشکان زرگر
650,000