موضوعات: شیلات
تعداد عنوان ها: 11
آبزیان و فرآوری 3339
دکتر سهراب معینی- ژاله خوشخو- مهداد مهدابی
180,000
انجماد در صنعت شیلات 3224
دکتر سهراب معینی، دکتر ژاله خوشخو
180,000
پرورش آبزیان در آبهای شیرین 2702
ر.سانتانام ؛ غلامرضا رفیعی(طاری)؛ ن.سوکاماران؛ پ.ناتاراجان
120,000
تکثیر و پرورش میگوهای دریایی 3753
دکتر کامران رضایی‌توابع؛ دکتر غلامرضا رفیعی
250,000
راهنمای آبکشت 2867
اچ تی لئو؛ غلامرضارفیعی ؛ آرشاکبرزاده
20,000
زیست‌فناوری در شیلات 3611
دکتر حمید فرحمند؛ دکتر ایرج هاشم‌زاده سقرلو
400,000
فرهنگ نوین کشاورزی جلد چهاردهم (شیلات ) 3187
گروه علوم کشاورزی؛ گروه‏ علوم کشاورزی‏؛ گروه‏ علوم کشاورزی‏؛ گروه علوم کشاورزی ؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه علوم کشاورزی
85,000
کاربرد آمار در آبزی‌پروری 3428
رم سی بوجل؛ دکتر مهرداد فرهنگی، دکتر مجید بختیاری
160,000
ماهیان آب شیرین 2132
دکتر غلامحسین وثوقی، دکتر بهزاد مستجیر
160,000
ماهیان خاویاری و خاویار 3090
دکتر باقر مجازی امیری، کامران رضایی توابع؛ دکتر باقر مجازی امیری؛ اشترنین دی، دوره آی؛ دوره آی؛ اشترنین دی، دوره آی؛ باقر مجازی امیری، کامران رضایی توابع؛ اشترنین. دی؛ اشترنین دی؛ باقر مجازی امیری؛ دکتر کامران رضایی توابع؛ دوره. آی؛ دوره آی؛ باقر مجازی امیری؛ کامران رضایی توابع؛ اشترنین دی؛ اشترنین دی؛ کامران رضایی توابع
48,000
نقش استفاده از افزودنی‌های غذایی در سلامت و کیفیت آبزیان پرورشی 3337
هیسوکه ناکاگاوا، مینورو ساتو، دلبرت گاتلین ؛ مهرداد فرهنگی، ظهیر شکوه سلجوقی
100,000