تعداد عنوان ها: 29
اصول تشخیص و اهمیت بهداشتی بندپایان 2378
آلان واکر؛ حمیدرضا حدادزاده؛ پروانه خضرائی
38,000
اصول مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات 2183
دکتر ابراهیم باقری زنوز
110,000
آفات و عوامل زیان‌آور انباری 2851
دکتر ابراهیم باقری‌زنوز
200,000
اکولوژی حشرات مفاهیم و کاربردها 2987
دکتر احمد عاشوری؛ مارتین آر اسپایت ، مارک دی هانتر، آلن دی وایت؛ دکتر احمد عاشوری، ندا خرد پیر؛ مارتین آر اسپایت ، مارک دی هانتر، آلن دی وایت؛ احمد عاشوری، ندا خرد پیر؛ مارتین آر اسپایت ، مارک دی هانتر، آلن دی وایت؛ احمد عاشوری، ندا خرد پیر؛ مارتین آر اسپایت ، مارک دی هانتر، آلن دی وایت؛ احمد عاشوری، ندا خرد پیر؛ مارتین آر اسپایت؛ آلن دی وایت؛ مارتین آر.اسپایت؛ مارک دی هانتر؛ دکتر ندا خرد پیر؛ مارک دی.هانتر؛ احمد عاشوری؛ آلن دی وایت؛ احمد عاشوری؛ آلن دی.وایت؛ ندا خرد پیر؛ مارتین آر اسپایت؛ ندا خرد پیر
260,000
انگشت‌نگاری DNA در گیاهان مبانی، روش‌ها و کاربردها 3483
کرت واتیزینگ، هیلد نایبوم، کریستن ولف، گانتر کال ؛ دکتر حسین زینالی خانقاه، رضا معالی امیری، علی حق نظری، جابر نصیری
320,000
بیماریهای سبزی و صیفی 2338
حسن رضا اعتباریان
86,000
بیماری‌های غلات 2427
سید محمود اخوت
36,000
بیماریهای گیاهان صنعتی 2805
سیدمحمود اخوت
37,000
بهینه سازی مصرف آفت کش ها 2986
قدرت اله صباحی؛ مایکل ویلسون؛ قدرت اله صباحی؛ مایکل ویلسون؛ قدرت اله صباحی؛ مایکل ویلسون؛ قدرت اله صباحی؛ دکتر قدرت اله صباحی؛ مایکل ویلسون
40,000
تکنولوژی تولید، فرمولاسیون و کاربرد پروبیوتیک های گیاهی در کشاورزی 3590
دکتر مسعود احمدزاده- دکتر روح الله صابری ریسه- محمد عسکری نیا
150,000
حشره شناسی جلد اول 1158
محمود شجاعی
55,000
حشره‌شناسی (جلد چهارم) 3326
دکتر محمود شجاعی
240,000
حشره شناسی جلد دوم 1563
دکتر محمود شجاعی
67,000
حشره شناسی جلد سوم 1681
محمود شجاعی
115,000
حشره شناسی کشاورزی 2073
مرتضی اسماعیلی، پروانه آزمایش فرد، اسدالله میر کریمی؛ مرتضی اسماعیلی؛ مرتضی اسماعیلی؛ پروانه آزمایش فرد؛ اسدالله میر کریمی
320,000
زیست‌شناسی و دشمنان طبیعی آفات گلخانه 3270
مارلین مالاس، ویلم راونسبرگ
105,000
سوسریها (سوسک هایحمام) 2529
دونالد جی. کوچران‏؛ دکتر حسن وطن دوست؛ دکتر حسن وطن دوست، سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران‏؛ حسن وطن دوست، سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران ؛ حسن وطن دوست؛ دونالد جی. کوچران؛ دکتر سید بهزاد موسوی؛ سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران ؛ حسن وطن دوست؛ حسن وطن دوست؛ دونالد جی. کوچران؛ سید بهزاد موسوی
20,000
کلیات حشره‌شناسی پزشکی 2089
م . و سرویس ؛ مرتضی زعیم- سید محمدعلی سیدی رشتی- محمد ابراهیم صائبی
240,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه