تعداد عنوان ها: 29
اصول مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات 2183
دکتر ابراهیم باقری زنوز
110,000
سوسریها (سوسک هایحمام) 2529
دکتر حسن وطن دوست، سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران ؛ حسن وطن دوست؛ دکتر حسن وطن دوست؛ دونالد جی. کوچران‏؛ حسن وطن دوست، سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران؛ دونالد جی. کوچران‏؛ حسن وطن دوست؛ دکتر سید بهزاد موسوی؛ سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران ؛ حسن وطن دوست؛ سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران
20,000
آفات و عوامل زیان‌آور انباری 2851
دکتر ابراهیم باقری‌زنوز
200,000
بیماریهای سبزی و صیفی 2338
حسن رضا اعتباریان
86,000
بیماری‌های غلات 2427
سید محمود اخوت
36,000
بهینه سازی مصرف آفت کش ها 2986
مایکل ویلسون؛ مایکل ویلسون؛ قدرت اله صباحی؛ مایکل ویلسون؛ قدرت اله صباحی؛ مایکل ویلسون؛ قدرت اله صباحی؛ قدرت اله صباحی
40,000
اکولوژی حشرات مفاهیم و کاربردها 2987
مارتین آر اسپایت ، مارک دی هانتر، آلن دی وایت؛ احمد عاشوری، ندا خرد پیر؛ مارتین آر اسپایت ، مارک دی هانتر، آلن دی وایت؛ احمد عاشوری، ندا خرد پیر؛ مارتین آر.اسپایت؛ مارتین آر اسپایت ، مارک دی هانتر، آلن دی وایت؛ احمد عاشوری، ندا خرد پیر؛ آلن دی وایت؛ دکتر احمد عاشوری، ندا خرد پیر؛ مارتین آر اسپایت ، مارک دی هانتر، آلن دی وایت؛ دکتر احمد عاشوری؛ مارتین آر اسپایت؛ دکتر ندا خرد پیر؛ مارک دی هانتر؛ احمد عاشوری؛ مارک دی.هانتر؛ آلن دی وایت؛ احمد عاشوری؛ آلن دی.وایت؛ ندا خرد پیر؛ مارتین آر اسپایت؛ ندا خرد پیر
260,000
کنه های گلخانه ها شناسایی، زیست شناسی و کنترل3063
دکتر علیرضا صبوری، فرید فرجی، آزاده زاهدی گلپایگانی؛ زی کیانگ زانگ؛ علیرضا صبوری، فرید فرجی، آزاده زاهدی گلپایگانی؛ زی کیانگ زانگ؛ علیرضا صبوری؛ دکتر علیرضا صبوری؛ زی کیانگ زانگ؛ دکتر فرید فرجی؛ آزاده زاهدی گلپایگانی؛ زی کیانگ زانگ؛ علیرضا صبوری؛ آزاده زاهدی گلپایگانی
45,000
بیماریهای گیاهان صنعتی 2805
سیدمحمود اخوت
37,000
حشره‌شناسی (جلد چهارم) 3326
دکتر محمود شجاعی
240,000
انگشت‌نگاری DNA در گیاهان مبانی، روش‌ها و کاربردها 3483
کرت واتیزینگ، هیلد نایبوم، کریستن ولف، گانتر کال ؛ دکتر حسین زینالی خانقاه، رضا معالی امیری، علی حق نظری، جابر نصیری
320,000
تکنولوژی تولید، فرمولاسیون و کاربرد پروبیوتیک های گیاهی در کشاورزی 3590
دکتر مسعود احمدزاده- دکتر روح الله صابری ریسه- محمد عسکری نیا
150,000
حشره شناسی جلد دوم 1563
دکتر محمود شجاعی
67,000
حشره شناسی کشاورزی 2073
مرتضی اسماعیلی؛ مرتضی اسماعیلی، پروانه آزمایش فرد، اسدالله میر کریمی؛ مرتضی اسماعیلی؛ پروانه آزمایش فرد؛ اسدالله میر کریمی
320,000
کنه های ایران جلد اول 2815
علیرضا صبوری؛ دکتر مجتبی حسینی؛ دکتر مهدیه اسدی
28,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه