تعداد عنوان ها: 127
آبیاری عمومی 6144
حسین فرداد
168,000 151,200
آبیاری قطره‌ای 2947
ساموئل داسبرگ؛ دنی اور ؛ عبدالمجید لیاقت
120,000 108,000
اساس علم ژنتیک کلاسیک و مولکولی 2586
دکتر بهمن یزدی صمدی ؛ دکتر بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی
320,000 288,000
اصول ایجاد رقم زراعی 2664
والتر آر. فهر ؛ دکتر حسن زینالی خانقاه- دکتر عبدالهادی حسین‌زاده- دکتر علی حق‌نظری
42,000 37,800
اصول سیتوژنتیک 3345
دکتر علی ایزدی دربندی، ابراهیم ترکتاز
90,000 81,000
اصول طراحی سیستم های آبیاری 2697
دکتر تیمور سهرابی- دکتر زهرا پایدار
200,000 180,000
اصول ماشینهای کشاورزی جلد اول 2135
کپنر، بینر، برگر؛ سید احمد شفیعی
80,000 72,000
اصول مدیریت و مدیریت کشاورزی 1713
سید مهریار صدرالاشرافی
40,000 36,000
اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک 1334
محمد بای بوردی
100,000 90,000
اصول و شیوهای کاربردی موادشیمیایی آللوپاتیک 2898
ایندر حیت، داکشنی، چستر ای فوی؛ اسداله حجازی، ایرج اله دادی، حمید ایران نژاد، غلامحسین اکبری؛ ایندر حیت، داکشنی، چستر ای فوی؛ اسداله حجازی، ایرج اله دادی، حمید ایران نژاد، غلامحسین اکبری؛ ایندر حیت، داکشنی، چستر ای فوی؛ اسداله حجازی، ایرج اله دادی، حمید ایران نژاد، غلامحسین اکبری؛ ایندر حیت، داکشنی، چستر ای فوی؛ اسداله حجازی، ایرج اله دادی، حمید ایران نژاد، غلامحسین اکبری؛ ایندر حیت؛ چستر ای فوی؛ اسداله حجازی؛ داکشنی؛ اسداله حجازی؛ چستر ای فوی؛ اسداله حجازی؛ ایرج اله دادی؛ حمید ایران نژاد؛ غلامحسین اکبری؛ ایندر حیت؛ غلامحسین اکبری
122,000 109,800
اصول و مبانی کشاورزی نوین 2532
پی پروست؛ پیردشتی، مظاهری، دهنوی
36,000 32,400
اکوفیزیولوژی گیاهی اکوفیزیولوژی بر همکنش های فسفر و گیاه 3408
فلیپ جی وایت، جان پی هاموند؛ حسینعلی علیخانی، غلامعباس اکبری، مهدی قورچیانی؛ فلیپ جی وایت؛ فلیپ جی.وایت؛ حسینعلی علیخانی؛ جان پی هاموند؛ جان پی هاموند؛ غلامعباس اکبری؛ حسینعلی علیخانی؛ مهدی قورچیانی؛ غلامعباس اکبری؛ مهدی قورچیانی
160,000 144,000
اکولوژی بذر 3351
مایکل فنر و کن تامپسون ؛ دکتر رضا توکل افشاری- منصور قربانپور؛ محسن بهشتیان مسگران- افراسیاب راهنما قهفرخی
120,000 108,000
آمار و احتمالات کاربردی 2827
بهمن یزدی صمدی؛ حسن امیری اوغان؛ سید علی پیغمبری
107,000 96,300
انتقال رسوبات و آلودگی در آب‌های سطحی 3734
ویلبرت لیک ؛ دکتر محمدحسین امید- محسن نصرآبادی
310,000 279,000
باغ بذر درختان جنگلی 3607
حسین میرزایی ندوشن
150,000 135,000
برنامه‌ریزی و مدیریت سامانه‌های منابع آب (جلد اول) 3501
دنیل پیتر لاکس- الکو ون بیک ؛ دکتر امید بزرگ‌حداد- پریسا سادات آشفته- سمانه سیف‌اللهی آغمیونی
340,000 315,000
برنامه‌ریزی و مدیریت ساما‌نه‌های منابع آب (جلد دوم) 3502
دنیل پیتر لاکس؛ سیف اللهی سمانه؛ پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ حداد
400,000 360,000
بیوانفورماتیک (داده‌پردازی زیستی ) 2998
محمدرضا نقوی، دکتر محمدعلی ملبوبی، دکتر سجاد رشیدی منفرد
200,000 180,000
بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات 3751
الویزیو بورم- روبرتو فریچ- نتو ؛ مرتضویان سیدمحمدمهدی؛ ابراهیمیان مهسا؛ فرخاری سیدمحمد
200,000 180,000
بیوشیمی گیاهی 3198
هانس والتر هلدت؛ علیرضا عباسی، محمد شفیع رحمانی، یاور وفایی؛ هانس والتر هلدت؛ علیرضا عباسی، محمد شفیع رحمانی، یاور وفایی؛ هانس والتر هلدت؛ علیرضا عباسی؛ علیرضا عباسی؛ علیرضا عباسی؛ محمد شفیع رحمانی؛ یاور وفایی؛ یاور وفایی؛ هانس والتر هلدت؛ علیرضا عباسی؛ یاور وفایی
160,000 144,000
تغذیه برگی اصول عملی و عملیات مزرعه‌ای 3667
دکتر ویکتوریا فرناندز، دکتر توماس سوتیروپولوس،؛ دکتر پاتریک براون ؛ دکتر بابک متشرع‌زاده، مهندس سیدمجید موسوی،؛ مهندس جمال شیخی
100,000 90,000