تعداد عنوان ها: 132
فیزیک خاک 1672
دکتر محمد بایبوردی
240,000
فیزیک خاک پیشرفته 2871
دکتر فریبرز عباسی
200,000
فیزولوژی بذر 3307
روبرت ال بنچ آرنولد، رودولفو آ سانچز ؛ دکتر اسداله حجازی
120,000
فیزیولوژی بذر 3543
جی.درک بیولی،کنت جی.بردفورد،هنک دابلیو.ام.هیلهورست،هیرو نونوگاکی ؛ رضا توکل افشاری،علی شایان فر
280,000
فیزیولوژی گیاهان زراعی 2523
ج. د. وستون ؛ دکتر علی احمدی، عادل سی و سه مرده
48,000
فناوری بذر و مبانی زیست شناخت 2958
مایکل بلاک ، بیولی؛ افشاری ، سورکی ، قاسمی؛ مایکل بلاک؛ افشاری ، سورکی ، قاسمی؛ بیولی؛ مایکل بلاک ، بیولی؛ افشاری ؛ بیولی؛ افشاری؛ افشاری؛ سورکی؛ مایکل بلاک؛ قاسمی؛ مایکل بلاک؛ قاسمی
75,000
فناوری تولید سیب زمینی 3000
مبلی ؛ مبلی ، موسی زاده ، جوان بخت؛ موسی زاده؛ جوان بخت
32,000
فناوری و اصول زیست‌شناسی بذر 3055
درک بولی، میشل بلک وجی ؛ اسداله حجازی
80,000
کاربرد کامپیوتر در تجزیه آماری و ژنتیک گیاهی 3392
دکتر محمدرضا بی همتا، هادی علیپور ، امین افضلی‌فر، افصح وکیلی
550,000
کشاورزی دقیق 3826
هرمن جِی. هیگ؛ دکتر محمد شریفی؛ مهندس بنیامین خوشنویسان؛ مهندس مرضیه یوسفی؛ دکتر سید حنیف‌رضا معتمدالشریعتی
300,000
کشت بافت و سلول گیاهی 2975
ابراهیم سید طباطبایی؛ منصور امیدی
180,000
گیاهان زراعی 1668
دکتر هادی کریمی‏؛ هادی کریمی‏؛ هادی کریمی؛ هادی کریمی ؛ هادی کریمی؛ هادی کریمی
100,000
گیاه پالایی یا پالایش سبز 3584
دکتر بابک متشرع زاده- غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی
150,000
مباحث نوین در کشت بافت گیاهی 3510
دکتر منصور امیدی؛ بدرالدین ابراهیم سیدابراهیمی؛ فاطمه دهقان نیری
210,000
مبانی بیوشیمی کشاورزی 2545
دکتر محمد صفری
120,000
مبانی خاکشناسی 2267
هنری. د. فوت ؛ دکتر شهلا محمودی- دکتر مسعود حکیمیان
210,000
مبانی خاک‌شناسی و رده‌بندی خاک 2615
دکتر محمد جعفری- دکتر فریدون سرمدیان
180,000
مبانی خاک‌ها 2970
جان جرارد ؛ دکتر مجید کریم پورریحان، محمدکیا کیانیان
58,000
مبانی زراعت عمومی 2508
مجنون حسینی، داریوش مظاهری
85,000
مبانی ژنتیک جمعیت 3506
دکتر سید احمد سادات نوری؛ مهندس سهیلا تکاور
300,000
مبانی ساختار و عملکرد پروتئین 3144
باکسبام ؛ دکتر منصور امیدی- مهندس جواد قره‌چاهی
80,000
مبانی علوم علف‌های هرز 3512
رابرت ال. زیمدال ؛ دکتر حسن علیزاده، شهرزاد نوروزی، مصطفی اویسی
320,000
مبانی فیزیولوژیکی کاربرد مواد رشد گیاهی 2458
ریچارد. ان. آرتکا ؛ دکتر اسدالله حجازی، محمد کفاشی‌صدقی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه