تعداد عنوان ها: 128
فیزولوژی بذر 3307
روبرت ال بنچ آرنولد، رودولفو آ سانچز ؛ دکتر اسداله حجازی
120,000
فیزیولوژی بذر 3543
جی.درک بیولی،کنت جی.بردفورد،هنک دابلیو.ام.هیلهورست،هیرو نونوگاکی ؛ رضا توکل افشاری،علی شایان فر
280,000
فیزیولوژی گیاهان زراعی 2523
ج. د. وستون ؛ دکتر علی احمدی، عادل سی و سه مرده
48,000
فناوری بذر و مبانی زیست شناخت 2958
افشاری ؛ مایکل بلاک؛ بیولی؛ مایکل بلاک ، بیولی؛ افشاری ، سورکی ، قاسمی؛ افشاری ، سورکی ، قاسمی؛ مایکل بلاک ، بیولی؛ افشاری؛ بیولی؛ افشاری؛ سورکی؛ مایکل بلاک؛ قاسمی؛ مایکل بلاک؛ قاسمی
75,000
فناوری تولید سیب زمینی 3000
مبلی ، موسی زاده ، جوان بخت؛ مبلی ؛ موسی زاده؛ جوان بخت
32,000
فناوری و اصول زیست‌شناسی بذر 3055
درک بولی، میشل بلک وجی ؛ اسداله حجازی
80,000
کاربرد کامپیوتر در تجزیه آماری و ژنتیک گیاهی 3392
دکتر محمدرضا بی همتا، هادی علیپور ، امین افضلی‌فر، افصح وکیلی
550,000
کشت بافت و سلول گیاهی 2975
ابراهیم سید طباطبایی؛ منصور امیدی
180,000
گیاهان زراعی 1668
هادی کریمی‏؛ دکتر هادی کریمی‏؛ هادی کریمی؛ هادی کریمی ؛ هادی کریمی؛ هادی کریمی
100,000
گیاه پالایی یا پالایش سبز 3584
دکتر بابک متشرع زاده- غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی
150,000
مباحث نوین در کشت بافت گیاهی 3510
دکتر منصور امیدی؛ بدرالدین ابراهیم سیدابراهیمی؛ فاطمه دهقان نیری
210,000
مبانی بیوشیمی کشاورزی 2545
دکتر محمد صفری
120,000
مبانی خاکشناسی 2267
هنری. د. فوت ؛ دکتر شهلا محمودی- دکتر مسعود حکیمیان
210,000
مبانی خاک‌شناسی و رده‌بندی خاک 2615
دکتر محمد جعفری- دکتر فریدون سرمدیان
180,000
مبانی خاک‌ها 2970
جان جرارد ؛ دکتر مجید کریم پورریحان، محمدکیا کیانیان
58,000
مبانی زراعت عمومی 2508
مجنون حسینی، داریوش مظاهری
85,000
مبانی ژنتیک جمعیت
احمد سادات نوری
240,000
مبانی ساختار و عملکرد پروتئین 3144
باکسبام ؛ دکتر منصور امیدی- مهندس جواد قره‌چاهی
80,000
مبانی علوم علف‌های هرز 3512
رابرت ال. زیمدال ؛ دکتر حسن علیزاده، شهرزاد نوروزی، مصطفی اویسی
320,000
مبانی فیزیولوژیکی کاربرد مواد رشد گیاهی 2458
ریچارد. ان. آرتکا ؛ دکتر اسدالله حجازی، محمد کفاشی‌صدقی
150,000
مبانی فناوری غلات جلد اول
ناصر رجب زاده
250,000
محاسبات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی 2968
فرانک اچ. استفنس ؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری
50,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه