تعداد عنوان ها: 144
تولیدمثل جنسی در محصولات درختی
ام. سجلی وای آر. گریفین ؛ عبادی- دهقانی
23,000
تجزیه‌های آماری چندمتغیره 4089
دکتر علیرضا طالعی
380,000
فیزیک خاک 1672
دکتر محمد بایبوردی
240,000
مبانی فناوری غلات جلد اول
ناصر رجب زاده
250,000
برنامه‌ریزی و مدیریت ساما‌نه‌های منابع آب (جلد دوم) 3502
دنیل پیتر لاکس؛ سیف اللهی سمانه؛ پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ حداد
400,000
مبانی خاک‌شناسی و رده‌بندی خاک 2615
دکتر محمد جعفری- دکتر فریدون سرمدیان
180,000
تکنیک های هسته‌ای در علوم کشاورزی 2613
فرامرز مجد، محمدرضا اردکانی
68,000
مفاهیم و کاربردهای آمار 2584
دکتر علیرضا طالعی
74,000
مبانی علوم علف‌های هرز 3512
رابرت ال. زیمدال ؛ دکتر حسن علیزاده، شهرزاد نوروزی، مصطفی اویسی
320,000
نمو خواب و جوانه‌زنی بذر 3411
کنت جی براد فورد، یوکی نانوگاکی ؛ آیدین حمیدی، علی نادری عارفی
200,000
اصول طراحی سیستم های آبیاری 2697
دکتر تیمور سهرابی- دکتر زهرا پایدار
200,000
جنبه‌های مولکولی تنش‌های غیرزیستی در گیاهان 3782
ر. ک. گار؛ پ. شارما؛ دکتر رضا معالی امیری؛ مهندس محمد سبزه‌زاری
280,000
اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک 1334
دکتر محمد بای بوردی
100,000
شیمابیاری 3724
دکتر حامد ابراهیمیان
250,000
راهکار تولید غده بذری سیب زمینی 2870
ویرسما ؛ شاطریان؛ استوریوک؛ نیامنش
50,000
مهندسی ژئو تکنیک جلد اول 3421
دکتر حسن رحیمی
230,000
مقدمهای بر هیدرولیک جریان های ناپایدار 2688
صلاحکوچکزاده،عاطفهپرورشریز ؛ صلاحکوچکزاده ؛ عاطفهپرورشریز
130,000
اکولوژی بذر 3351
مایکل فنر و کن تامپسون ؛ دکتر رضا توکل افشاری- منصور قربانپور؛ محسن بهشتیان مسگران- افراسیاب راهنما قهفرخی
120,000
میکرومورفولوژی خاک 3206
جورج استوپس؛ مرکز بین‌المللی بازآموزی متخصصان علوم خاک ؛ دکتر احمد حیدری؛ احسان صاحب‌جلال
270,000
اصول سیتوژنتیک 3345
دکتر علی ایزدی دربندی، ابراهیم ترکتاز
280,000
فناوری و اصول زیست‌شناسی بذر 3055
درک بولی، میشل بلک وجی ؛ اسداله حجازی
80,000
هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای 3732
دکتر حسینعلی علیخانی- دکتر سمیه اسکندری
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه