موضوعات: منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد عنوان ها: 154
احیای مناطق خشک و بیابانی 2754
دکتر محمد جعفری- علی طویلی
130,000 117,000
ارزیابی اثرات محیط زیستی 3469
بهمن جباریان امیری
100,000 90,000
ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی استرالیا 2783
یان توماس ؛ دکتر منوچهر طبیبیان
34,000 30,600
ارزیابی ریسک محیط‌زیستی از دیدگاه سیمای سرزمین 3773
لارنس ا. کاپوستکا؛ وین جی. لندیس؛ دکتر سعید کریمی
300,000
ارزیابی مرتع اندازه‌گیری پوشش گیاهی (جلد دوم) 3621
دکتر حسین ارزانی ؛ دکتر مهدی عابدی
160,000 144,000
ارزیابی مرتع ممیزی و پایش (جلد اول) 3620
دکتر حسین ارزانی ؛ دکتر مهدی عابدی
120,000 108,000
ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط‌زیست با سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی 2543 (gis)
دکتر مجید مخدوم- دکتر علی اصغر درویش‌صفت- هورفر جعفرزاده- عبدالرضا مخدوم
120,000 108,000
ارشادالزراعه 1134
قاسم بن یوسف ابونصری هروی ؛ به اهتمام: محمد مشیری
230,000 207,000
آشنایی با زبان لاتینی 2780
دکتر موسی ایرانشهر
120,000 108,000
آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد منابع طبیعی 2315
دکتر محمود زبیری- علیرضا مجد
120,000 108,000
اصلاح مراتع 2917
دکتر حسین آذرنیوند- دکتر محمدعلی زارع چاکوهی
100,000 90,000
اصلاح نبات 2940
دکتر بهمن اهدایی
180,000 162,000
اصلاح نباتات تکمیلی؛ اصلاح نباتات متداول (جلد اول) 2339
دکتر سیروس عبد میشانی- دکتر علی اکبر شاه‌نجات بوشهری
140,000 126,000
اصلاح نباتات تکمیلی (جلد دوم) 2376
دکتر سیروس عبد میشانی- دکتر علی اکبر شاه‌نجات بوشهری
49,000 44,100
اصول آمار در علوم منابع طبیعی 2924
محمدرضا بی همتا محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمدرضا بی همتا؛ محمدرضا بی همتا.محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمدعلی زارع چاهوکی
160,000 144,000
اصول تفسیر عکسهای هوایی با کاربرد در منابع طبیعی 1870
محمود زبیری؛ احمد دالکی
150,000 135,000
اصول شیمی کاغذسازی 2932
یحیی همزه ، اکبر رستم پور هفتخوانی؛ یحیی همزه؛ اکبر رستم پور هفتخوانی
62,000 55,800
اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب2007
محمد شریعت پناهی
40,000 36,000
اصول مدیریت و حفاظت خاک 3385
دکتر آمبرتو بلانکو- ری تن لای ؛ دکتر علی سلاجقه- مهندس محمد‌حسین سید‌علیپور- دکتر محسن حسینعلی‌زاده
320,000 288,000
اصول و فنون کاربردی برای متخصصان علوم گیاهی
آروینددوپته ، مانوئل لیورا؛ محمدرضا اردکانی ، اوژن رضا نادور؛ آروینددوپته ، مانوئل لیورا؛ محمدرضا اردکانی ، اوژن رضا نادور؛ آروینددوپته ، مانوئل لیورا؛ محمدرضا اردکانی ، اوژن رضا نادور؛ آروینددوپته ، مانوئل لیورا؛ محمدرضا اردکانی ، اوژن رضا نادور؛ آروینددوپته ؛ مانوئل لیورا؛ محمدرضا اردکانی؛ مانوئل لیورا؛ محمدرضا اردکانی؛ محمدرضا اردکانی؛ اوژن رضا نادور؛ آروینددوپته؛ اوژن رضا نادور
73,000 65,700
اصول و مبانی تهیه بیو کمپوست در جوامع کوچک 3303
قاسمعلی عمرانی، لاله قفقازی؛ قاسمعلی عمرانی؛ لاله قفقازی
150,000 135,000
اطلس چوب های شمال ایران 1932
داود پارساپژوه، گروبر،لنز
40,000 36,000
اقتصاد اکولوژیکی تنوع زیستی 2698
پائولونانز ؛ مجید مخدوم؛ جرون واندربرگ و پیتر نیکامپ
19,000 17,100
اکوسیستم های جنگلی جهان 2659
احمد مصدق
100,000 90,000
اکوفیزیولوژی گیاهی 3046
ژان کلود لکلرک؛ فرهاد اردکانی؛ فرهاد محبتی
58,000 52,200