تعداد عنوان ها: 159
مهندسی برجهای خنک کننده(تر) 9265
دکتر قنبر ابراهیمی
17,000
نگهداشت جنگل 2722
دکتر محمدحسین جزیره‌ای
100,000
هیدرولوژی آبهای سطحی 2520
دکتر سید محمودرضا بهبهانی
70,000
هیدرولوژی کاربردی (جلد اول)
دکتر محمد مهدوی
180,000
هیدرولوژی کاربردی (جلد دوم)
دکتر محمد مهدوی
170,000
هیدرولوژی مناطق خشک 3670
زکای شن ؛ دکتر شهرام خلیقی سیگارودی-دکتر آرش ملکیان- صادق تالی خشک- محسن فرزین
260,000
هیدرولوژی و مدیریت آبخیزها
کی. ان. بروکس- پی. اف. فولیت- اچ. ام. گرگرسن- ال. اف. دبانو ؛ حبیب نظر نژاد- دکتر محسن محسنی ساروی- دکتر مهدی وفاخواه
340,000
هزینه تخریب محیط‌‌زیستی 3697
للیا کریتور- ماریا صراف ؛ دکتر ایرج صالح- دکتر حجت ورمزیاری
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه