موضوعات: علوم سیاسی
تعداد عنوان ها: 61
آداب دیپلماسی و فنون مذاکره 2920
دکتر سید داود آقایی
540,000 459,000
اقتصاد دانش­‌بنیان در اتحادیه اروپا 3935
دکتر علی صباغیان؛ محمود جوادی
130,000 110,500
اقتصاد سیاسی ایران (دوران معاصر) 3686
دکتر عباس مصلی‌نژاد
250,000 212,500
اقتصاد سیاسی بین‌الملل 3595
دکتر عباس مصلی‌نژاد
250,000 212,500
اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه‌نیافتگی 2918
دکتر سید احمد موثقی
140,000 119,000
اقتصاد سیاسی مبانی، کارکرد و فرایند 3641
دکتر عباس مصلی‌نژاد
390,000 331,500
اقتصاد سیاسی نظامی گری مداخله آمریکا در افغانستان 3540
دکتر محمدعلی شیرخانی؛ دکتر مهدی سبحانی؛ مهدی سبحانی؛ دکتر محمد علی شیر خانی
100,000 85,000
انرژی اقتصاد و سیاست ها درحوزه خزر ( واقعیت ها و رویاها) 3183
مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ محمد حریری اکبری
55,000 46,750
انقلاب و بسیج سیاسی 2161
دکتر حسین بشیریه
80,000 68,000
بازشناسی صهیونیسم 2930
دکتر احمد دوست محمدی
15,500 13,175
بازنمایی انقلاب‌های عربی در نشریات سیاسی و مشهور غرب 3432
یونس نوربخش- روح‌الله حسینی- محمد سمیعی
70,000 59,500
بـی‌طرفـی در نظریه سیاسی جان رالز 3853
دکتر سید رضا موسوی
100,000 85,000
پدیده های انقلاب 3286
ملکوتیان
60,000 51,000
تاریخ سازمان‌های بین‌المللی از 1815 تا امروز- 4011 Routledge History of International Organizations, From 1815 to the Present Day
باب رینالدا ؛ دکتر نسرین مصفا؛ دکتر عبدالرحمن عالم؛ دکتر بهرام مستقیمی
1,500,000 1,275,000
تاریخ سیاسی- اجتماعی خاورمیانه 3669
دکتر سید محمد هوشی‌سادات
300,000 255,000
تاریخ سیاسی روسیه معاصر 3043
و. ساگرین؛ علیرضا ولی پور؛ دکتر علیرضا ولی پور، مهناز رهبری؛ و ساگرین؛ و. ساگرین؛ و. ساگرین؛ علیرضا ولی پور، مهناز رهبری؛ دکتر علیرضا ولی پور؛ مهناز رهبری؛ و. ساگرین؛ علیرضا ولی پور؛ علیرضا ولی پور؛ مهناز رهبری
50,000 42,500
تجاوز عراق به ایران و موضع‌گیری سازمان ملل متحد 3940
جمشید ممتاز؛ نسرین مصفا؛ مسعود طارم‌سری؛ عبدالرحمن عالم؛ بهرام مستقیمی
200,000 170,000
تحلیلی بر سیاستگذری امنیت ملی عراق 3717
دکتر یاسر عبدالزهراء
170,000 144,500
تراژدی علوم سیاسی «سیاست، علم و دموکراسی» 3650
دیوید ریچی؛ دکتر سعید حاجی‌ناصری؛ فرید حسینی‌مرام
270,000 229,500
تصورات قالبی و روابط بین گروه‌ها 3401
دکتر علی اشرف نظری
130,000 110,500
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه