موضوعات: علوم سیاسی
تعداد عنوان ها: 55
آداب دیپلماسی و فنون مذاکره 2920
دکتر سید داود آقایی
280,000
اقتصاد سیاسی ایران (دوران معاصر) 3686
دکتر عباس مصلی‌نژاد
250,000
اقتصاد سیاسی بین‌الملل 3595
دکتر عباس مصلی‌نژاد
250,000
اقتصاد سیاسی مبانی، کارکرد و فرایند 3641
دکتر عباس مصلی‌نژاد
320,000
اقتصاد سیاسی نظامی گری مداخله آمریکا در افغانستان 3540
دکتر محمدعلی شیرخانی؛ دکتر مهدی سبحانی؛ مهدی سبحانی؛ دکتر محمد علی شیر خانی
100,000
انرژی اقتصاد و سیاست ها درحوزه خزر ( واقعیت ها و رویاها) 3183
مورین س. کرندل؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ محمد حریری اکبری؛ محمد حریری اکبری
55,000
انقلاب و بسیج سیاسی 2161
دکتر حسین بشیریه
80,000
بازشناسی صهیونیسم 2930
دکتر احمد دوست محمدی
15,500
بازنمایی انقلاب‌های عربی در نشریات سیاسی و مشهور غرب 3432
یونس نوربخش- روح‌الله حسینی- محمد سمیعی
70,000
پدیده های انقلاب 3286
ملکوتیان
60,000
تاریخ سیاسی- اجتماعی خاورمیانه 3669
دکتر سید محمد هوشی‌سادات
300,000
تاریخ سیاسی روسیه معاصر 3043
دکتر علیرضا ولی پور؛ دکتر علیرضا ولی پور، مهناز رهبری؛ و. ساگرین؛ علیرضا ولی پور، مهناز رهبری؛ و. ساگرین؛ علیرضا ولی پور؛ و ساگرین؛ و. ساگرین؛ علیرضا ولی پور؛ مهناز رهبری؛ و. ساگرین؛ علیرضا ولی پور؛ مهناز رهبری
50,000
تحلیلی بر سیاستگذری امنیت ملی عراق 3717
دکتر یاسر عبدالزهراء
140,000
تصورات قالبی و روابط بین گروه‌ها 3401
دکتر علی اشرف نظری
130,000
توسعه به مثابه آزادی
آمارتیاسن ؛ دکتر وحید محمودی
180,000
جهانی شدن،ناسیونالیسم و توسعه 3603
دکتر سید احمد موثقی
190,000
دانش ضمنی و سیاست های انتقال تکنولوژی با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات 3122
دکتر کیومرث اشتریان، راضیه امامی میبدی؛ کیومرث اشتریان؛ کیومرث اشتریان؛ راضیه امامی میبدی
34,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه